eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2016 › poz. 1053

Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1053

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany RADA MINISTRÓW
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2016-07-19
 • Data wydania 2016-06-22
 • Data wejścia w życie 2016-08-03
 • Data obowiązywania 2016-08-03
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2016 - wszystkie pozycje z dnia 2016-07-19

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1058

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności podejmowanych wobec osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do której istnieje obawa co do możliwości prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1057

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobów przetwarzania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych w zbiorach danych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1055

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu niszczenia materiałów zawierających informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oceny bezpieczeństwa oraz wzorów druków wymaganej dokumentacji
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1054

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1053

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1052

  Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1051

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1050

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1049

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1048

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1047

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: