eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2015 › poz. 1830

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1830

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2015-11-09
 • Data wydania 2015-10-09
 • Data wejścia w życie 2016-01-01
 • Data obowiązywania 2016-01-01
 • Uwagi Art. 50, art. 51 i art. 54 wchodzą w życie z dniem 10 listopada 2015 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2015 - wszystkie pozycje z dnia 2015-11-09

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1840

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, zatłaczanego strumienia dwutlenku węgla oraz prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1839

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1838

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1837

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1836

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1835

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1834

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1833

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1832

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1831

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1830

  Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: