eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2015 › poz. 1346

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1346

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Organ wydający RADA MINISTRÓW
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2015-09-09
 • Data wydania 2015-09-07
 • Data wejścia w życie 2015-09-11
 • Data obowiązywania 2015-09-11
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2015 - wszystkie pozycje z dnia 2015-09-09

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1346

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1345

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1344

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1343

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1342

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1341

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1340

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1339

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1338

  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1337

  Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1336

  Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1335

  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1334

  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: