eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2014 › poz. 970

Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 970

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2014-07-24
 • Data wydania 2014-06-26
 • Data wejścia w życie 2014-08-24
 • Data obowiązywania 2014-08-24
 • Uwagi art. 1 pkt 4–6 wchodzą w życie z dniem 25 października 2014 r.; art. 1 pkt 12, pkt 16 lit. c oraz pkt 28 lit. a wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2014 - wszystkie pozycje z dnia 2014-07-24

 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 975

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 974

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 973

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 972

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 971

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 970

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 969

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/13
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 968

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 967

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 966

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: