eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2013 › poz. 994

Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 994

Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.

 • Organ wydający SEJM
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2013-08-30
 • Data wydania 2013-06-21
 • Data wejścia w życie 2013-09-14
 • Data obowiązywania 2013-09-14
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2013 - wszystkie pozycje z dnia 2013-08-30

 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1006

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2013 r. sygn. akt SK 12/12
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1005

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2013 r. sygn. akt SK 61/12
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1004

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2013 r. sygn. akt SK 17/12
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2013 r. sygn. akt P 56/11
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lipca 2013 r. sygn. akt P 4/11
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 996

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 995

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r.
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 994

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 993

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 992

  Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 991

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: