eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2013 › poz. 480

Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 480

Ustawa z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

 • Organ wydający SEJM
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2013-04-22
 • Data wydania 2013-03-22
 • Data wejścia w życie 2013-07-23
 • Data obowiązywania 2013-07-23
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2013 - wszystkie pozycje z dnia 2013-04-22

 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 484

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 483

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 482

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 481

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 480

  Ustawa z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: