eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2004Nr 240 › poz. 2405

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 240, poz. 2405

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy

 • Organ wydający SEJM
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2004-11-08
 • Data wydania 2004-10-08
 • Data wejścia w życie 2004-11-23
 • Data obowiązywania 2004-11-23
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 240 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 240, poz. 2413

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2004 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 240, poz. 2412

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 240, poz. 2411

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 240, poz. 2410

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 240, poz. 2409

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 240, poz. 2408

  Ustawa z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 240, poz. 2407

  Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 240, poz. 2406

  Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 240, poz. 2405

  Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: