eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Nowelizacja kodeksu postępowania karnego

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego

2013-07-23 11:37

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego ©  kozini - Fotolia.com

W dniu 23 lipca 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 480, dalej "nowelizacja"). Nowelizacja przewiduje przyznanie prawa do zaskarżenia postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub postanowienia o jego umorzeniu osobie zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa, która nie posiada statusu pokrzywdzonego.

Przeczytaj także: Postępowanie przygotowawcze - o szczególności przepisu

Na wstępie należy wyjaśnić, że instytucje zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa oraz zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa mają na celu zagwarantowanie podmiotom uprawnionym do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ochrony przysługujących im w tym zakresie praw. Możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa oraz zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa stanowi przejaw kontroli nad postępowaniem przygotowawczym, sprawowanej przez sądy oraz inne organy.

W dotychczasowym stanie prawnym, zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przysługuje pokrzywdzonemu oraz instytucji wymienionej w art. 305 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 ze zm., dalej „k.p.k”), tj. instytucji państwowej, samorządowej i społecznej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie. Natomiast prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje jedynie stronom postępowania.

Zgodnie z nowelizacją podmiotem uprawnionym do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, poza dotychczasowymi uprawnionymi, będzie także osoba wymieniona w art. 305 § 4 k.p.k., czyli osoba, która wniosła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, jeżeli jej prawa zostały naruszone wskutek przestępstwa. Oznacza to, że po wejściu w życie przepisów nowelizacji, również osoby, których prawa zostały naruszone w wyniku przestępstwa jedynie pośrednio, a które złożyły zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, będą mogły wnieść zażalenie w przypadku odmowy wszczęcia śledztwa.

Natomiast prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa, zgodnie z nowelizacją, będzie przysługiwać nie tylko stronom postępowania, ale także instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prawo to będzie również przysługiwać osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, wskutek którego doszło do naruszenia jej praw, jeżeli postępowanie karne zostało wszczęte w wyniku zawiadomienia tej osoby. Należy przy tym zaznaczyć, że prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa, będzie przysługiwać osobie, której prawa zostały naruszone jedynie w wyniku przestępstw enumeratywnie wyliczonych w tym przepisie. Przykładowo można tu wymienić takie przestępstwa, jak niektóre przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, niektóre przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, czy wiarygodności dokumentów. W przypadku tego rodzaju przestępstw często nie można jednoznacznie wskazać osoby pokrzywdzonego, co w dotychczasowym stanie prawnym ma niekorzystne konsekwencje w świetle możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenia śledztwa.

fot. kozini - Fotolia.com

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego

Nowelizacja przewiduje przyznanie prawa do zaskarżenia postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub postanowienia o jego umorzeniu osobie zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa, która nie posiada statusu pokrzywdzonego.


Na zakończenie warto również wspomnieć, że zgodnie z nowelizacją podmiotom, które będą uprawnione do wniesienia omówionych powyżej zażaleń, będzie przysługiwać również prawo przejrzenia akt sprawy.

Podsumowując, nowelizacją kodeksu postępowania karnego zostanie rozszerzony katalog podmiotów uprawnionych do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu śledztwa. Wprowadzona zmiana ma umożliwić zagwarantowanie ochrony dóbr nie tylko pokrzywdzonego, ale także podmiotów których prawa zostały naruszone w wyniku przestępstwa w sposób pośredni. Nowe przepisy mają także pozwolić na uniknięcie sporów pomiędzy pokrzywdzonym (który może nie być zainteresowany w prowadzeniu postępowania), a podmiotem zawiadamiającym o popełnieniu przestępstwa, zainteresowanym w prowadzeniu danego postępowania.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: