eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Obowiązek meldunkowy zniesiony od 1 stycznia 2016

Obowiązek meldunkowy zniesiony od 1 stycznia 2016

2013-04-02 00:19

Obowiązek meldunkowy zniesiony od 1 stycznia 2016

od 1 stycznia 2015 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące dowodów osobistych © fot. mat. prasowe

Dopiero od 1 stycznia 2015 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące PESEL, dowodów osobistych i zameldowania. Zostały przesunięte terminy wejścia w życie ustaw: o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych. Wprowadzono jedynie niektóre zmiany dotyczące meldunku, na przykład uchylono kary za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Przeczytaj także: Obowiązek meldunkowy jeszcze pozostanie. Co najmniej do końca 2017 roku

Nowa ustawa o ewidencji ludności miała obowiązywać od 1 stycznia, a ustawa o dowodach osobistych – od 1 lipca 2013 roku. Również od początku tego roku miały wejść w życie przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw.

Dowody osobiste

Od początku 2015 roku zacznie funkcjonować Rejestr Dowodów Osobistych (RDO) – centralny rejestr prowadzony w formie elektronicznej przez Ministra Spraw Wewnętrznych, w którym znajdą się wszystkie dane osobiste osób posiadających dowody osobiste. Będą miały do niego dostęp organy gminy i konsulowie. Zostaną wprowadzone specjalne kontrole korzystania z tych danych, aby zapewnić ich poufność.

Przewiduje się również opłaty za udostępnienie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w wysokości:
  • 31 zł – za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane jednej osoby,
  • 0,30 zł – za jedno potwierdzenie istnienia lub nieistnienia ważnego dowodu osobistego,
  • 31 zł – za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym.
Będą obowiązywały specjalne formularze wniosków o udostępnienie danych z RDO i dokumentacji dotyczącej dowodów osobistych.

fot. mat. prasowe

od 1 stycznia 2015 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące dowodów osobistych

Od początku 2015 roku zacznie funkcjonować Rejestr Dowodów Osobistych (RDO) – centralny rejestr prowadzony w formie elektronicznej przez Ministra Spraw Wewnętrznych, w którym znajdą się wszystkie dane osobiste osób posiadających dowody osobiste.


PESEL

Od stycznia 2015 roku powstanie rejestr PESEL, zamiast dotychczasowego zbioru PESEL – centralny zbiór danych, prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych, w którym będą zgromadzone dane obywateli polskich oraz zamieszkałych w Polsce cudzoziemców. Zmienią się formularze wniosków o nadanie numeru PESEL oraz wzory powiadomień o jego nadaniu lub zmianie (będzie możliwa również forma elektroniczna).

Zameldowanie

Obecnie istniejące gminne zbiory meldunkowe w 2015 roku zastąpią rejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców. Zostaną wprowadzone nowe formularze zgłoszenia:
  • pobytu stałego i czasowego,
  • wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,
  • wyjazdu i powrotu z zagranicy, jeśli wyjazd trwał dłużej niż 6 miesięcy (według obecnych przepisów należy zgłosić wyjazd dłuższy niż 2 miesiące),
a także wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.

Za udostępnienie danych z rejestru PESEL, z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców będzie pobierana opłata – w wysokości takiej, jak w przypadku przekazywania danych z RDO.

Zniesienie obowiązku meldunkowego

Od 1 stycznia 2016 roku zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. Również ten termin został przesunięty – z 1 stycznia 2014 roku. W związku z tą zmianą, od 2016 roku ulegną likwidacji rejestry mieszkańców oraz rejestry zamieszkania cudzoziemców. Od tego momentu nie będzie się gromadzić danych dotyczących adresu i daty zameldowania oraz wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, a także daty wyjazdu i powrotu z zagranicy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: