eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zasiłek wychowawczy 2013

Zasiłek wychowawczy 2013

2012-11-28 23:25

Zasiłek wychowawczy 2013

Zasiłek wychowawczy 2013 pozostanie na tegorocznym poziomie © elavuk81 - Fotolia.com

Wiele rodzin wychowujących dziecko, szczególnie gdy jedno z rodziców przebywa na urlopie wychowawczym, ma bardzo napięty budżet. Utrzymanie dziecka to duże wydatki, a niewiele osób zarabia na tyle dużo, by bez obaw utrzymywać wszystkich członków rodziny. Wtedy warto podreperować rodzinny budżet korzystając z różnych świadczeń społecznych. Jednym z takich świadczeń jest zasiłek wychowawczy.

Przeczytaj także: Zasiłek wychowawczy 2014

Sam zwrot "zasiłek wychowawczy" jest pojęciem potocznym, nie jest on terminem prawnym, zdefiniowanym w jakimkolwiek przepisie prawa. W sensie ścisłym jako zasiłek wychowawczy rozumie się dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Dodatek ten przysługuje w wysokości 400 złotych miesięcznie. Zasady przyznawania tego zasiłku (tak jak i pozostałych świadczeń rodzinnych) określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255).

Przepisy prawa stanowią, że zasiłek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka (jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką), uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Maksymalny czas pobierania takiego zasiłku to 24 miesiące, jednak w pewnych okolicznościach zasiłek przysługuje na dłuższy czas. I tak, można pobierać go przez 36 miesięcy, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu (np. bliźniaki lub trojaczki) lub przez 72 miesiące, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje tylko jeden dodatek.

Ponieważ zasiłek wychowawczy jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego, więc przy jego przyznawaniu obowiązują zasady takie jak przy zasiłku rodzinnym. Zasiłek rodzinny przyznaje się w oparciu o kryterium dochodowe. Przysługuje on gdy przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 539 złotych, albo 623,00 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

fot. elavuk81 - Fotolia.com

Zasiłek wychowawczy 2013 pozostanie na tegorocznym poziomie

Zasiłek wychowawczy jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego i jest wypłacany na podstawie tych samych kryteriów.


Zasiłek wychowawczy nie przysługuje gdy osoba ubiegająca się o ten dodatek bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pracowała krócej niż 6 miesięcy, kontynuuje pracę w warunkach uniemożliwiających sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, a także gdy w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego. Z zasiłku tego nie można również korzystać, gdy umieściło się dziecko w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej). Prawo do zasiłku traci się również w przypadku zaprzestania osobistej opieki nad dzieckiem.

Zasiłek wychowawczy w 2013 roku pozostanie na poziomie z końca roku 2012 (kryteria dochodowe zmieniły się we wrześniu).
Przeczytaj także: Zasiłek wychowawczy 2016 Zasiłek wychowawczy 2016

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: