eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Co to jest umowa sprzedaży?

Co to jest umowa sprzedaży?

2011-04-11 13:05

Zawarcie umowy sprzedaży, co do zasady, następuje w chwili podpisania takiej umowy. Oczywiście praktycznie nikt, w przypadku kupna zwykłych towarów w sklepach, nie zawiera takiej umowy na piśmie. Umowa sprzedaży nie musi być zawarta na piśmie, jej zawarcie następuje w chwili ustalenia przez strony warunków tej umowy, tzn. konsument przedstawia swoją chęć zawarcia umowy (czyli oświadcza sprzedawcy, że chce kupić dany towar, za wskazaną przez sprzedawcę cenę), a sprzedawca potwierdza, że ten towar, za wskazaną cenę chce sprzedać).

Przeczytaj także: Odstąpienie od umowy sprzedaży

Realizacja umowy sprzedaży

Jeżeli kupujesz w „klasycznym” sklepie, umowa taka od razu zostanie zrealizowana: Ty wskazujesz towar, który powinien być opatrzony ceną, a więc wiadomo, jaki towar i po jakiej cenie chcesz kupić, a sprzedawca Ci ten towar wydaje i inkasuje za to pieniądze. Czyli umowa jest zawierana i natychmiast wykonywana.

W przypadku zakupów internetowych zawarcie umowy często rozdzielone jest w czasie od jej wykonania: Ty składasz zamówienie na określony towar po określonej cenie, a sprzedawca potwierdza Twoje zamówienie (w przypadku sklepów internetowych najczęściej odbywa się to za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie). W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy. Umowa ta następnie jest realizowana, czyli Ty masz obowiązek zapłaty ceny, a sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru. Sposób zapłaty jak i dostarczenia towaru, muszą być opisane przez sprzedawcę w regulaminie sklepu.
Co musisz wiedzieć o sprzedawcy zawierając z nim umowę sprzedaży?

Zanim więc zawrzesz umowę sprzedaży, warto uzyskać zestaw podstawowych informacji od sprzedawcy. Musi on – w sposób zrozumiały i jednoznaczny – poinformować kupującego o swoich danych, tj.:
 • z kim zawierasz umowę, czyli o swojej nazwie i adresie
 • numerze, pod którym został zarejestrowany w odpowiednim rejestrze. Może to być Krajowy Rejestr Sądowy KRS lub ewidencja działalności gospodarczej.
Rejestr KRS, przynajmniej w zakresie podstawowych danych, można bezpłatnie sprawdzić na takich stronach jak www.infoveriti.pl, czy www.krs-online.pl. To tylko przykłady, bo w Internecie można znaleźć wiele stron pozwalających na weryfikację przedsiębiorcy po numerze KRS. Najczęściej jednak na stronach tych za pełen odpis KRS trzeba zapłacić.

Ponadto sprzedawca musi poinformować o danych dotyczących umowy sprzedaży, czyli o:
 • tym, jak wygląda procedura zawarcia umowy, tzn. przede wszystkim jakie czynności musi wykonać kupujący oraz w jakim momencie umowa zostanie zawarta
 • możliwości żądania pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy, w którym znajdzie się oznaczenie sprzedawcy (jego nazwa i adres) oraz określenie towaru wraz z ceną
 • wszystkich istotnych warunkach umowy, tzn. przede wszystkim o cenie towaru, zasadach jej zapłaty (np. czy przed czy po dostarczeniu towaru) sposobie, kosztach i terminie dostawy
 • terminie, w jakim oferta ma charakter wiążący, tzn. do kiedy kupujący może żądać zawarcia umowy sprzedaży na warunkach ustalonych ze sprzedawcą
 • możliwości odstąpienia od umowy, jeżeli taka jest przewidziana w umowie (przy czym w przypadku zakupów przez Internet taka możliwość jest – co do zasady – zawsze do 10 dni od daty otrzymania przesyłki)
 • sposobie przeprowadzenia reklamacji
 • wszystkich funkcjach kupowanego towaru
 • tym, jak prawidłowo korzystać z zakupionego towaru (w formie instrukcji użytkowania)
 • przysługującym konsumentowi prawie do żądania wyjaśnienia poszczególnych postanowień umowy
 • wszelkich pozostałych uprawnieniach kupującego
Kiedy i gdzie te informacje powinny być przekazane?

Powyższe informacje (za wyjątkiem instrukcji obsługi) konsument powinien uzyskać przed zakupem, tak żeby mógł się z nimi zapoznać. Sklep internetowy powinien zamieścić na stronie internetowej wszystkie wymagane prawem informacje. W przypadku sklepu nieinternetowego, informacje takie powinny być zamieszczone w widocznym miejscu w sklepie lub sprzedawca powinien udzielić klientowi odpowiedzi na powyższe pytania.

Dlaczego sprawdzenie danych sprzedawcy jest ważne?

Sprawdzenie informacji, o których mowa powyżej, jest niezwykle istotne z punktu bezpieczeństwa Twoich pieniędzy. Jeżeli bowiem przedpłacisz towar u sprzedawcy, który na swojej stronie internetowej nie podaje np. ani swojej nazwy, ani adresu, to wpłacasz pieniądze na „jakieś" konto, ale nie wiesz, od kogo te pieniądze odzyskać, gdyby towar się jednak nie pojawił. Pamiętaj, że żaden bank nie powie Ci, do kogo należy konto, jeśli posiadasz tylko jego numer. Informacja ta jest objęta tajemnicą bankową.

oprac. : JakKupować.pl JakKupować.pl

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: