eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zgoda na podnoszenie kwalifikacji nawet bez umowy

Zgoda na podnoszenie kwalifikacji nawet bez umowy

2011-03-29 13:37

Nowe przepisy szkoleniowe wprowadzają odmienne zasady dotyczące "wyrażania" zgody na szkolenie pracownika. Obecnie umowę szkoleniową musisz zawrzeć jedynie wtedy, gdy wymagasz aby pracownik "odpracował" szkolenie. Niemniej jednak brak umowy nie oznacza, że nie pozwalasz pracownikowi na dokształcanie.

Przeczytaj także: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych: zgoda pracodawcy

Pytanie: Czy jeśli pracodawca nie zawrze z pracownikiem pisemnej umowy o dokształcanie, to czy pracownik będzie mógł udowodnić, że pracodawca wyraził zgodę na podnoszenie kwalifikacji (od której zależą obowiązki pracodawcy)?

Odpowiedź: Tak, pracownik pomimo braku pisemnej umowy może próbować to udowodnić powołując się na konkretne postępowanie pracodawcy.

Nowe przepisy szkoleniowe wprowadzają odmienne zasady dotyczące "wyrażania" zgody na szkolenie pracownika. Obecnie umowę szkoleniową musisz zawrzeć jedynie wtedy, gdy wymagasz aby pracownik "odpracował" szkolenie. Niemniej jednak brak umowy nie oznacza, że nie pozwalasz pracownikowi na dokształcanie. Jako Twoją zgodę można obecnie uznać każde działanie, które pomaga pracownikowi w podnoszeniu kwalifikacji. Może to być zatem np. finansowanie pracownikowi kształcenia (w całości lub w części) lub przyznanie mu świadczenia przewidzianego dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe np. płatnego zwolnienia na szkolenie, czy płatnego urlopu szkoleniowego. Jeżeli tak uczynisz, pracownik może zakładać, że zgadzasz się na jego szkolenie.

Ważne!
W pewnych sytuacjach nawet udzielnie jednorazowego zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na udział na zajęcia może zostać uznane za wyrażenie zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i skutkować koniecznością zwalniania pracownika na wszystkie obowiązkowe zajęcia przypadające w godzinach pracy pracownika lub niedługo po tych godzinach.

Zdaniem Ministerstwa Pracy samo powiadomienie Cię o szkoleniu nie oznacza jeszcze Twojej zgody. Decyzja w sprawie podnoszenia kwalifikacji powinna poprzedzać korzystanie przez pracownika z obligatoryjnych świadczeń z tym związanych oraz ewentualne przyznanie mu przez Ciebie świadczeń fakultatywnych. Dlatego uprawnienia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie będą przysługiwały pracownikowi, który nie ujawnił faktu nauki, nie zwraca się o wyrażenie zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, natomiast występuje o udzielenie np. urlopu szkoleniowego na egzamin kończący studia wyższe (stanowisko MPiPS z czerwca 2010 r., DPR I - 079 - 234/10). W takiej sytuacji nie masz obowiązku udzielania pracownikowi wolnego.

Podstawa prawna:
art. 103 1, art. 1032, 1034, 1036 kp.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: