eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Regulamin wynagradzania a wypowiedzenie zmieniające

Regulamin wynagradzania a wypowiedzenie zmieniające

2011-03-30 12:28

Jeżeli pracodawca zamierza wprowadzić w zakładzie pracy regulamin wynagradzania, to dokonanie pracownikom wypowiedzeń zmieniających warunki pracy lub płacy wynikające z umów o pracę (art. 42 § 1-3 kp) jest konieczne, tylko w przypadku gdy postanowienia regulaminu wynagradzania są dla nich mniej korzystne niż dotychczasowe warunki zawarte w umowach o pracę.

Przeczytaj także: Obniżenie wynagrodzenia - wypowiedzenie zmieniajace

Przyjrzyjmy się następujacej sytuacji: Pracodawca w związku ze wzrostem liczby pracowników musi ustalić regulamin wynagradzania. Przy okazji zmianie ulegną zasady wypłacania premii. Czy konieczne jest wręczenie pracownikom wypowiedzeń zmieniających?

Jeżeli pracodawca zamierza wprowadzić w zakładzie pracy regulamin wynagradzania, to dokonanie pracownikom wypowiedzeń zmieniających warunki pracy lub płacy wynikające z umów o pracę (art. 42 § 1-3 kp) jest konieczne, tylko w przypadku gdy postanowienia regulaminu wynagradzania są dla nich mniej korzystne niż dotychczasowe warunki zawarte w umowach o pracę. Wówczas zastosowanie znajduje bowiem art. 24113 § 2 kp w zw. z art. 772 § 5 kp, na mocy którego postanowienia regulaminu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.

Przy wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy nie mają zastosowania przepisy ograniczające dopuszczalność wypowiadania warunków takiej umowy lub aktu. Zatem w związku z wprowadzeniem regulaminu wynagradzania pracodawca może dokonać wypowiedzenia zmieniającego także pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy na czas określony (bez klauzuli dopuszczającej wypowiedzenie) oraz np. pracownikowi w wieku przedemerytalnym (chronionemu na podstawie art. 39 kp).

Natomiast korzystniejsze postanowienia regulaminu wynagradzania, z dniem jego wejścia w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy (art. 24113 § 1 w zw. z art. 772 § 5 kp).

Powyższe przepisy dotyczą także sytuacji, gdy doszło do przekształcenia innego aktu zakładowego określającego zasady wynagradzania za pracę w regulamin wynagradzania w rozumieniu art. 772 kp. Wówczas postanowienia regulaminu mniej korzystne dla pracowników niż te wynikające z umów o pracę należy wprowadzić w drodze wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy (art. 772 § 5 w związku z art. 24113 § 2 kp) - zob. wyrok SN z 6 czerwca 2000 r., I PKN 703/99, OSNP 2001/24/712.

Przyjrzyjmy się następujacej sytuacji: Czy zmiany w regulaminie wynagradzania wymagają wypowiedzeń zmieniających? Czy jeżeli pracownik nie przyjmie wypowiedzenia przysługuje mu odprawa?

Przyjmuje się, że w razie dokonywania zmian w treści regulaminu wynagradzania odpowiednie zastosowanie ma art. 24113 kp. Zatem jeżeli zmiany w regulaminie są korzystne dla pracowników, to z dniem wejścia w życie zmienionego regulaminu zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę, a jeśli są mniej korzystne - wymagają wypowiedzenia zmieniającego albo porozumienia stron (czyli zgody pracownika).

 

1 2

następna

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: