eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Praca w nadgodzinach: rozliczanie minut nadliczbowych

Praca w nadgodzinach: rozliczanie minut nadliczbowych

2010-12-31 12:37

Pracownikowi należy się rekompensata za każdą minutę pracy nadliczbowej. Poszczególnych dobowych minut pracy w nadgodzinach nie można zaokrąglać do pełnych godzin ani sumować.

Przeczytaj także: Nadgodziny pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Pytanie: Pracuję w zakładzie linii kolejowych, w systemie równoważnych norm czasu pracy, praca regulowana jest harmonogramem czasu pracy, okres rozliczeniowy 1 miesiąc. W czasie zmian zachodzi konieczność ich wydłużenia, przy czym są to zazwyczaj wydłużenia minutowe np. 25, 45, 15 lub 90 minut itp. Czy pracodawca obliczając godziny nadliczbowe może sumować minuty i płacić za powstałą liczbę godzin, czy każde minuty w danym dniu musi zaokrąglać do pełnej godziny, co w moim przypadku zwiększa liczbę nadgodzin?

Odpowiedź: Pracownikowi należy się rekompensata za każdą minutę pracy nadliczbowej. Poszczególnych dobowych minut pracy w nadgodzinach nie można zaokrąglać do pełnych godzin ani sumować.

Pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym m.in. pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w godzinach nadliczbowych. Z powyższego wynika, iż pracodawca ewidencjonuje faktyczny czas pracy pracownika w danej dobie, a co za tym idzie, ewidencjonuje również faktyczny czas pracy w godzinach (czy nawet minutach) nadliczbowych. Nie ma więc prawnej możliwości ewidencjonowania „zaokrąglonej” do pełnych godzin pracy w godzinach nadliczbowych. Konieczne jest bowiem wpisywanie do ewidencji takiego czasu pracy, jaki faktycznie został przepracowany w danej dobie. W konsekwencji pracodawca powinien również odrębnie rozliczać czas pracy w ramach takich niepełnych godzin nadliczbowych.

Pracę taką, powstałą z przekroczenia obowiązującego pracownika w danej dobie wymiaru czasu pracy, pracodawca powinien zrekompensować bądź normalnym wynagrodzeniem za pracę powiększonym o 50% dodatek, bądź czasem wolnym od pracy. W takim przypadku, aby wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za niepełne godziny nadliczbowe, należy stawkę godzinową pracownika pomnożyć przez odpowiednią wartość ułamkową, przykładowo, jeżeli pracownik przepracował dodatkowo 15, 30 lub 45 minut, wówczas stawkę godzinową mnoży się przez 25%, 50% lub 75%. Jeżeli jednak czasu przepracowanego przez pracownika nie można zamknąć w pełnych kwadransach, w obliczeniach należy uwzględnić każdą przepracowaną minutę jako 1/60 stawki godzinowej.

A zatem pracodawca nie ma prawnej możliwości zarówno zsumowania przepracowanego przez pracownika czasu ponad obowiązujący go wymiar czasu pracy, jak też jego zaokrąglenia do pełnych godzin. Zobowiązany jest bowiem ewidencjonować i rozliczać jego faktyczny czas pracy odrębnie w ramach każdej doby pracowniczej.

Podstawa prawna:
  • art. 151 i art. 1511 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: