eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Przetargi a prawo zamówień publicznych

Przetargi a prawo zamówień publicznych

2010-11-22 13:54

Ustawa Prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. W praktyce obrotu można spotkać się jednak z sytuacjami, gdy ogłaszany przetarg tylko przypomina tryb zamówień publicznych, a w rzeczywistości nie podlega przepisom Ustawy o zamówieniach.

Przeczytaj także: Procedury udzielania zamówień publicznych

Dopiero na skutek wnikliwej analizy treści ogłoszenia o przetargu okazuje się, że dane postępowanie nie kwalifikuje się do kategorii przetargów publicznych, a do jego przebiegu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Tym samym uczestnikom nie przysługują uprawnienia gwarantowane w Ustawie.

MYLĄCA TREŚĆ OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Często zdarza się, że zamawiający konstruuje ogłoszenie o przetargu czy też zaproszenie do składania wniosków w sposób łudząco przypominający ogłoszenie lub zaproszenie wymagane przez prawo zamówień publicznych, a w dodatku powołuje się na procedury tam zawarte. Ponadto, można spotkać się z sytuacją, że organizator przetargu udostępnia przedsiębiorcom specyfikację istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ), a prowadzone postępowanie nazywa np. przetargiem nieograniczonym, co powoduje uzasadnione skojarzenie przedsiębiorcy z trybem ustawowym. Natomiast w rzeczywistości zgłaszającemu nie przysługują uprawnienia przewidziane ustawą o zamówieniach publicznych, ponieważ nie znajduje ona zastosowania do danego postępowania. Przetarg odbywa się bowiem na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

KIEDY TRYB ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NIE OBOWIĄZUJE?

Umowy mogą być zawierane w drodze przetargu innego niż publiczny – na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Z takiego trybu zawierania umów mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy będącymi zamawiającymi, a także instytucje publiczne, o ile nie są oni zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wbrew powszechnej opinii, nie wszystkie podmioty z sektora finansów publicznych lub stanowiące własność Skarbu Państwa mają obowiązek organizowania przetargów na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przykładowo, Totalizator Sportowy – będący spółką Skarbu Państwa – dysponuje środkami pochodzącymi z własnej działalności i nie jest związany Ustawą o zamówieniach publicznych, a do przetargów przez niego realizowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Ponadto, nawet te podmioty, które co do zasady są związane powołaną Ustawą, w określonych przypadkach nie muszą organizować przetargów w trybie zamówień publicznych. Ustawy nie stosuje się do zamówień wymienionych w art. 4 Ustawy zawierającym dość szeroki katalog usług wyłączonych spod ustawy. Będą to przykładowo usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz usługi badawcze, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności, a także zakup czasu antenowego, czy nabycie własności nieruchomości. Ostatnia nowelizacja zamówień publicznych – która weszła w życie w dniu 16 września 2010 roku – poszerzyła dotychczasowy katalog o niektóre zamówienia udzielane instytucjom gospodarki budżetowej przez organy władzy publicznej wykonujące funkcje organu założycielskiego tych instytucji.

 

1 2 3

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: