eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wypłata wynagrodzenia za pracę po rozwiązaniu umowy

Wypłata wynagrodzenia za pracę po rozwiązaniu umowy

2010-10-29 12:12

W dniu rozwiązania stosunku pracy pracodawca zobowiązany jest tylko do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub odprawy emerytalno-rentowej, wypłacanej na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Należne wynagrodzenie wypłaca zaś w terminie, który jest u niego zwyczajowym terminem wypłaty wynagrodzenia.

Przeczytaj także: Wypłata wynagrodzenia z opóźnieniem

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: Z dniem 5 sierpnia br. rozwiązaliśmy umowę o pracę z jednym z naszych pracowników. Tego dnia wypłaciliśmy pracownikowi wynagrodzenie za sierpień, natomiast pensję za lipiec przekazaliśmy dopiero 10 sierpnia br. - zgodnie z terminem wypłat, który obowiązuje w naszej firmie. Czy dopuszczalna jest wcześniejsza wypłata za sierpień niż za lipiec? Czy mogę zastosować koszty uzyskania przychodów przy obu wypłatach?

Jeżeli dniem wypłaty określonym w przepisach wewnętrznych firmy jest 10-ty dzień każdego miesiąca, to nie ma przeszkód, aby wypłatę za lipiec br. dokonano po ustaniu zatrudnienia. Nie ma też przeszkód, aby wypłatę za sierpień br. zrealizować wcześniej, tj. w dniu zakończenia umowy o pracę.

Po rozwiązaniu umowy nie zmieniamy terminu wypłaty wynagrodzenia

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za pracę w stałym, ustalonym z góry terminie, co najmniej raz w miesiącu, z dołu i najpóźniej do 10-ego dnia kolejnego miesiąca.

W dniu rozwiązania stosunku pracy pracodawca zobowiązany jest tylko do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub odprawy emerytalno-rentowej, wypłacanej na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Należne wynagrodzenie wypłaca zaś w terminie, który jest u niego zwyczajowym terminem wypłaty wynagrodzenia.

Pracodawca może, ale nie musi dokonać wypłaty całego należnego wynagrodzenia w dniu rozwiązania stosunku pracy. W sytuacji omówionej w pytaniu nie nastąpiło przekroczenie terminu wypłaty wynagrodzenia, a zatem nie ma znaczenia kolejność wypłat.

Koszty i ulgę stosujemy raz w miesiącu

Niestety ulgę podatkową i koszty uzyskania przychodów możemy zastosować tylko raz w miesiącu. Oznacza to, że w jednym okresie rozliczeniowym (miesiącu) nie możemy odliczyć kosztów w podwójnej wysokości. Ustawa wyraźnie stanowi o wysokości kosztów uzyskania przychodu w danym miesiącu i nie można tej normy przekroczyć, bez względu na to, za jaki okres jest wypłacane wynagrodzenie. Pracownik może jednak uwzględnić sobie te koszty w zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna:
  • art. 85 § 1, art. 171 Kodeks pracy
  • art. 22 ust. 2, art. 27 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: