eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Jaki maksymalny termin wypłaty wynagrodzenia?

Jaki maksymalny termin wypłaty wynagrodzenia?

2018-04-27 00:50

Jaki maksymalny termin wypłaty wynagrodzenia?

Wynagrodzenie © marcin jucha - Fotolia.com

Termin wypłaty wynagrodzenia nie może być dowolny. Wynagrodzenie za pracę jest świadczeniem periodycznym. Okresowy jego charakter pozostaje w związku z ciągłym charakterem zobowiązania pracownika do świadczenia pracy. Termin wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc określony jest w Kodeksie pracy a zgodnie z przepisem art. 85 § 1 k.p.: wynagrodzenie za pracę winno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w ustalonym z góry, stałym terminie.

Przeczytaj także: Problemy z wynagrodzeniami: błędy w płacach to chleb powszedni?

Przepis art. 85 § 1 k.p. precyzuje okresowy charakter prawa do wynagrodzenia, wskazując, że rozliczenie i wypłata wynagrodzenia powinny obejmować czas nie dłuższy niż jeden miesiąc. Uprawnienie do wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu jest dogodne dla pracowników ze względu na alimentacyjną funkcję wynagrodzenia. Regulacja ta umożliwia wystarczająco częste uzyskanie środków pieniężnych na bieżące potrzeby pracownika i jego rodziny, odpowiada też jednomiesięcznym okresom rozliczeniowym wielu bieżących opłat. Niewątpliwie istotne i konieczne dla zachowania co najmniej miesięcznej częstotliwości wypłaty wynagrodzenia jest wyznaczenie pewnego stałego, miesięcznego cyklu obrachunkowego.

W art. 85 § 2 k.p. ustanowiono regułę, zgodnie z którą wynagrodzenie płatne raz w miesiącu powinno być wypłacone niezwłocznie po ustaleniu jego wysokości, nie później jednak niż do 10. dnia następnego miesiąca. 10 dzień następnego miesiąca jest maksymalnym okresem, w którym trzeba wypłacić wynagrodzenie. Należy w tym miejscu dodatkowo wskazać, że nie ma prawnych przeszkód, aby dokonywać wypłaty wynagrodzenia za okresy krótsze niż miesiąc (np. dwutygodniowe, tygodniowe, a nawet dzienne). „Zwiększoną” częstotliwość wypłaty wynagrodzenia mogą wprowadzać przepisy branżowe, zakładowe lub umowa o pracę. Jedynym warunkiem dopuszczalności regulacji odmiennej od kodeksowej jest jej korzystność dla pracownika (art. 9 i 18 k.p.). Korzystności częstszej niż miesięczna wypłaty wynagrodzenia nie można zakładać a priori. Ocena, czy wypłata zarobku w okresach krótszych niż miesięczne jest korzystniejsza dla pracownika, będzie wymagała, przy zastosowaniu kryteriów obiektywnych, indywidualizacji.

fot. marcin jucha - Fotolia.com

Wynagrodzenie

Termin wypłaty wynagrodzenia powinien być konkretnie wskazany.


Przydatne linki:
Kodeks pracy


Termin wypłaty wynagrodzenia powinien być konkretnie wskazany. Nie można go określać zbyt ogólnie lub jako przedział czasowy. Konkretny termin i sposób wypłaty pracownikom wynagrodzenia powinien zostać określony w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Jeśli nie ma takich aktów, zasady wypłaty wynagrodzenia można wskazać w umowie o pracę. Ponadto, należy mieć na uwadze, że jeżeli ustalony dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie w dniu poprzedzającym dzień wolny.

Reasumując, wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc nie może więc nastąpić po granicznym terminie wskazanym przez podany przepis art. 85 § 2 k.p., a więc po 10. dniu następnego miesiąca.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

  • Data wypłaty

    Witam, moje pytanie dotyczy terminu wypłaty wynagrodzenia. W regulaminie jest zapis wynagrodzenie płatne raz w miesiącu z dołu 28 dnia ...

  • Wypłata

    Dzień dobry, Mam pytanie. Ostatnią wypłatę dostałam 28 września. W umowie mam zapis, że wypłata może być wypłacana do 10 dnia każdego ...

  • Więcej porad znajdziesz w dziale Porady WIĘCEJ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: