eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Jak podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników?

Jak podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników?

2010-08-26 10:02

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponieważ są to uprawnienia ustawowe, nie można ich wyłączyć w drodze umowy między pracownikiem a pracodawcą, w której pracownik zrzeknie się swoich uprawnień.

Przeczytaj także: Zasady udzielania urlopu szkoleniowego

Jako równoprawne ustawodawca uznał dokształcanie się pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 § 1 kp). W obu tych przypadkach pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują następujące ustawowe uprawnienia:
  1. urlop szkoleniowy,
  2. zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponieważ są to uprawnienia ustawowe, nie można ich wyłączyć w drodze umowy między pracownikiem a pracodawcą, w której pracownik zrzeknie się swoich uprawnień.

Przykład:
Pracodawca zawarł z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. W zamian za zgodę na naukę udzieloną przez pracodawcę, pracownik zrzekł się wynagrodzenia przysługującego za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy. Takie zrzeczenie się jest nieważne. Na mocy art. 1031 § 3 kp za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Z kolei art. 84 kp stanowi, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

W jaki sposób pracodawca może dodatkowo pomóc dokształcającemu się pracownikowi?

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za:
  • kształcenie,
  • przejazd,
  • podręczniki i
  • zakwaterowanie.
Uprawnienia takie są fakultatywne a nie obligatoryjne (art. 1033 kp).

Podstawa prawna:
  • Ustawa z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 105 poz. 655); w tekście: ustawa nowelizująca.
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 marca 2009 r. (sygn. akt K 28/08, Dz.U. z 2009 r. nr 58 poz. 485).


Płace w firmie pomogą ci uniknąć pomyłek w rozliczeniach płacowych dzięki poradom ekspertów, które odpowiadają prawie na wszystkie pytania związane z rozliczaniem wynagrodzeń i nowymi przepisami.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: