eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zmiany w prawie pracy - co nas czeka?

Zmiany w prawie pracy - co nas czeka?

2019-09-03 12:24

Zmiany w prawie pracy - co nas czeka?

Jakie zmiany w prawie pracy? © fotogestoeber - Fotolia.com

Jakie zmiany już weszły, a jakie czekają nas wkrótce w prawie pracy? 1 września wzrosły wynagrodzenia dla młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. 7 września wejdą w życie zmiany dotyczące dyskryminacji w pracy, mobbingu, świadectw pracy oraz przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Natomiast od 1 stycznia 2020 z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę wyłączony zostanie dodatek stażowy - czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Młodociani pracownicy, czyli ci między 15 a 18 rokiem życia, otrzymali od 1 września podwyżkę wynagrodzeń o 1 punkt procentowy. Wynagrodzenie będzie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wynagrodzenie wyniesie nie mniej niż 5 proc. w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 6 proc. w drugim i nie mniej niż 7 proc. w trzecim roku nauki. Przykładowo dla drugiego kwartału w pierwszym roku nauki oznacza to wzrost z 198,04 zł do 247,55 zł, w drugim – z 247,55 zł do 297,06 zł, a w trzecim – wzrost z 297,06 zł do 346,56 zł.

Pracodawca będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki z Funduszu Pracy. Wystarczy, że złoży stosowny wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy.

W ramach walki z dyskryminacją w pracy wprowadzono z dniem 7 września zmiany, które uznają za nią każde nierówne traktowanie pracownika, którego nie można uzasadnić przyczynami obiektywnymi.

Wprowadzone w kodeksie pracy zmiany pozwalają pracownikowi, który doznał mobbingu, ale nie rozwiązał umowy o pracę, na dochodzenie od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

fot. fotogestoeber - Fotolia.com

Jakie zmiany w prawie pracy?

Jedną z ważnych zmian w prawie pracy będzie wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia.


Znowelizowane prawo pracy rozszerzyło uprawnienia związane z korzystaniem z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego na innych niż matka i ojciec dziecka członków najbliższej rodziny.

Pracodawca spóźniający się z wydaniem świadectwa pracy zapłaci za to karę grzywny od 1 tys. do nawet 30 tys. zł. Wydłużone zostaną natomiast terminy związane z prostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika – z 7 do 14 dni. Pracownik, któremu pracodawca nie wydał świadectwa pracy, będzie mógł wystąpić do sądu pracy z żądaniem jego wydania.

Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe − pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Co to oznacza w praktyce? To sąd będzie określał treść świadectwa pracy, a prawomocny wyrok albo postanowienie zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy będzie zastępował to świadectwo. - czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kolejne zmiany czekają pracowników i pracodawców od 1 stycznia 2020 roku. Wejdą wówczas w życie zmiany w przepisach wyłączające z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek stażowy. To korzystna zmiana dla pracowników z kilkunastoletnim stażem, którzy do tej pory niejednokrotnie otrzymywali niższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego niż np. zaczynający pracę absolwent, ponieważ do minimalnej pensji wliczał mu się dodatek za wysługę lat. Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim pracowników sektora publicznego oraz pracodawców tego sektora, którzy zgodnie z przepisami mają obowiązek wypłacania takiego dodatku.

oprac. : eGospodarka.pl


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: