eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Praca na zwolnieniu lekarskim a dyscyplinarka

Praca na zwolnieniu lekarskim a dyscyplinarka

2010-05-17 13:42

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, powinien dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej wrócić do dobrej kondycji, a co za tym idzie- do firmy. Jeżeli w czasie zwolnienia podejmuje działalność zarobkową, to pracodawca może mieć podstawy do pożegnania się z nim w trybie natychmiastowym. Nie zawsze jednak podjęcie pracy w czasie niedyspozycji zdrowotnej musi oznaczać, że doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Przeczytaj także: Utrata uprawnień a bieg terminu zwolnienia

Pracownik niezdolny do pracy wskutek choroby nie jest zwolniony z obowiązku troszczenia się o dobro zakładu pracy. Zgodnie z poglądem SN wyrażonym w wyroku z 16 listopada 2000 r. (I PKN 44/00, OSNP Nr 10/2002, poz. 239), przejawem takiej troski jest stosowanie się do wskazań lekarskich i powstrzymywanie się od wykonywania czynności mogących przedłużyć jego nieobecność w firmie. W uzasadnieniu do powołanego wyroku skład orzekający przypomniał również, że przestrzeganie zaleceń lekarza mieści się w katalogu podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 211 pkt 5 K.p.).

Zasadniczo zatem można przyjąć, że zatrudniony, który w czasie choroby zajmuje się inną pracą zarobkową, przekreśla cel zwolnienia lekarskiego i tym samym dopuszcza się naruszenia powinności ciążących na nim z tytułu pozostawania w zatrudnieniu.

Potwierdza to m.in. wyrok SN z 26 września 2001r. (I PKN 638/00, PP 2002, Nr 1), gdzie wskazano, iż pracownik, który w czasie zwolnienia lekarskiego podejmuje czynności sprzeczne z celem tego zwolnienia, jakim jest odzyskanie zdolności do pracy, a zwłaszcza czynności prowadzące do przedłużenia nieobecności w pracy, godzi w dobro pracodawcy i działa sprzecznie ze swoimi obowiązkami, takimi jak lojalność wobec pracodawcy, obowiązek świadczenia pracy i usprawiedliwiania nieobecności.

Z takiego naruszenia szef niewątpliwie ma prawo wyciągnąć konsekwencje. Nie zawsze jednak istnieją podstawy do stwierdzenia, że obowiązki pracownicze zostały naruszone w sposób ciężki.

I tak np., w wyroku z 21 października 1999 r. (I PKN 308/99, OSNP 2001, Nr 5, poz. 154) SN stwierdził, że wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem może zostać uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 K.p. tylko wówczas, gdy pracownikowi można przypisać winę, co najmniej w postaci rażącego niedbalstwa.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: