eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Dodatkowy urlop macierzyński: terminy

Dodatkowy urlop macierzyński: terminy

2010-05-10 12:53

Musi być zachowana ciągłość między zwykłym a dodatkowym urlopem macierzyńskim! Pracownica lub uprawniony pracownik - jeśli chce skorzystać z prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub na warunkach macierzyńskiego - musi złożyć wniosek w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Przeczytaj także: Dodatkowy urlop macierzyński w 2010r.

Ponieważ dodatkowy urlop macierzyński ma stanowić jedną całość ze zwykłym macierzyńskim, a dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego - z urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, w praktyce wniosek o dodatkowy urlop trzeba składać co najmniej 7 dni przed zakończeniem odpowiednio urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Pracodawca ma obowiązek uwzględnienia wniosku złożonego przez pracownicę lub pracownika w wymaganym terminie.

Przykład z życia
Urlop macierzyński pracownica kończy w dniu 19 maja 2010 r. Jeżeli chce korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wniosek o ten urlop powinna złożyć najpóźniej 11 maja.

Wniosek złożony po terminie

W przypadku gdy pracownica lub uprawniony pracownik złoży wniosek o dodatkowy urlop macierzyński lub na warunkach macierzyńskiego po terminie (np. tylko z 5- czy 6-dniowym wyprzedzeniem), pracodawca ma prawo takiego wniosku nie uwzględnić. Może jednak pójść pracownicy lub pracownikowi na rękę i uwzględnić wniosek złożony bez zachowania wymaganego terminu.

Zdaniem Ministerstwa Pracy

Jeżeli na 7 dni przed zakończeniem zwykłego urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) na dane dziecko, pracownica albo pracownik nie złożył jeszcze pracodawcy wniosku o dodatkowy urlop macierzyński - pracodawca ma prawo przypuszczać, że nie zamierza on korzystać z tego uprawnienia (które jest fakultatywne). Natomiast pracodawca może - jeśli ma taką możliwość i wolę - uwzględnić wniosek pracownicy lub uprawnionego pracownika złożony po terminie (stanowisko MPiPS z 3 grudnia 2009 r., DPR I 079 - 747/09).

Gdy jednak pracodawca nie uwzględni wniosku o dodatkowy urlop macierzyński lub dodatkowy urlop na warunkach macierzyńskiego, złożonego bez zachowania co najmniej 7-dniowego terminu wyprzedzenia (a ma prawo go nie uwzględnić, co potwierdza powołane stanowisko MPiPS) - pracownica lub uprawniony pracownik straci prawo do tego urlopu. Jak podkreśla MPiPS: pracownica lub pracownik uprawniony do dodatkowego urlopu macierzyńskiego powinni we własnym interesie przestrzegać terminu na złożenie wniosku, nie należałoby bowiem skutkami niezachowania takiego terminu obciążać pracodawcy.

Przykład z życia
Pracownica kończy urlop macierzyński w dniu 24 maja 2010 r. Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński składa 19 maja, a więc tylko z 4-dniowym wyprzedzeniem.

Pracodawca może nie uwzględnić takiego wniosku pracownicy, a tym samym nie udzielić jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pracownica nie jest w stanie naprawić tego błędu, gdyż nawet gdyby skorygowała wniosek, to 7 dni upłynie 26 maja. Spowoduje to przerwanie „ciągłości” między urlopem macierzyńskim a dodatkowym macierzyńskim, co jest niedopuszczalne. Pracodawca może jednak - jeśli chce - uwzględnić wniosek pracownicy, mimo że został złożony jedynie z 4-dniowym (zamiast 7-dniowym) wyprzedzeniem.

Wniosek o dodatkowy macierzyński złożony z dużym wyprzedzeniem. Kodeks pracy wskazuje tylko minimalny termin na złożenie wniosku o dodatkowy urlop macierzyński. Oznacza to, że pracownik może go złożyć z większym wyprzedzeniem, np. 10- dniowym lub 2-tygodniowym czy nawet miesięcznym.

Przykład z życia
Pracownica urodziła dziecko 4 marca 2010 r. i z tym dniem zaczął się jej urlop macierzyński. W dniu 15 marca 2010 mąż pracownicy przynosi do firmy wniosek żony o udzielnie jej dodatkowego urlop macierzyńskiego bezpośrednio po zakończeniu zwykłego urlop macierzyńskiego.

Pracodawca musi uwzględnić ten wniosek. Wyprzedzenie, z jakim pracownik występuje o dodatkowy urlop macierzyński, może być nawet kilkunastotygodniowe.

Zdaniem Ministerstwa Pracy

Złożenie przez pracownicę lub uprawnionego pracownika wniosku z wyprzedzeniem większym niż 7-dniowe nie ma prawnego znaczenia, bowiem pracodawca nadal jest takim wnioskiem związany i powinien udzielić dodatkowego urlopu macierzyńskiego w ustawowo określonym terminie (a więc bezpośrednio po zakończeniu zwykłego urlopu macierzyńskiego) - stanowisko MPiPS z 3 grudnia 2009 r., DPR I 079 - 747/09.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: