eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wypowiedzenie zmieniające a tryb zwolnień grupowych

Wypowiedzenie zmieniające a tryb zwolnień grupowych

2010-04-12 10:04

Rozważmy następującą sytuację: pracodawca nosi się z zamiarem wręczenia pracownikom wypowiedzeń zmieniających dotyczących obniżenia wymiaru czasu pracy. Zmiany mają objąć połowę załogi (48 osób). Czy w takiej sytuacji istnieje konieczność wdrożenia procedury wynikającej z ustawy o zwolnieniach grupowych?

Przeczytaj także: Wypowiedzenie zmieniające a choroba pracownika

Przypomnijmy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy określa się mianem wypowiedzenia zmieniającego, ponieważ- w przeciwieństwie do wypowiedzenia umowy o pracę- nie jest ono krokiem w kierunku zakończenia stosunku pracy lecz jedynie w kierunku jego przekształcenia. Jest ono konieczne w przypadku, gdy zamiarem pracodawcy jest zmiana istotnych warunków umowy o pracę i to zarówno tych, które wynikają z ustawy, jak i tych, które zostały objęte ustaleniami poczynionymi przez strony zawierające umowę o pracę.

Tryb dokonania wypowiedzenia zmieniającego jest ściśle określony przepisami art. 42 K.p. Do wypowiedzenia tego stosuje się ogólne postanowienia związane z wypowiedzeniem umowy o pracę.

W omawianym przypadku zamiarem pracodawcy było obniżenie etatów. Bezwzględnie należy uznać, że wymiar czasu pracy należy do istotnych warunków umowy o pracę- słusznie zatem szef zamierzał zmienić ten warunek poprzez wypowiedzenie zmieniające. Czy powinien przy tym wdrożyć procedurę wynikającą z ustawy o zwolnieniach grupowych? Okazuje się, że tak.

Chociaż do niedawna nie było to ewidentne, to ustawę z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) stosuje się także do wypowiedzenia zmieniającego. Takiego zdania jest również SN, który w wyroku z 17 maja 2007 r. (III BP 5/07),stwierdził m.in., że obowiązek przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących trybu postępowania przewidzianego w art. 2-4 ustawy o grupowych zwolnieniach nie tylko w razie wypowiedzeń definitywnych, ale także w przypadku wypowiedzeń zmieniających, wynika z:
  • art. 42 § 1 K.p. oraz
  • art. 1 ust. 1 lit. b akapit drugi dyrektywy Rady NR 98/59/WEz 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych.

Pracodawca, który zatrudnia ponad 20 pracowników i nosi się z zamiarem wręczenia wypowiedzeń zmieniających połowie załogi, powinien zatem stosować się do trybu wynikającego z ustawy o zwolnieniach grupowych. W przeciwnym razie musi mieć świadomość, że wypowiedzenie (także zmieniające) złożone z naruszeniem trybu przewidzianego w art. 2-4 ustawy o grupowych zwolnieniach jest wypowiedzeniem naruszającym przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. Pracownikowi, który otrzyma takie wypowiedzenie, przysługują uprawnienia przewidziane w art. 45 K.p.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: