eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Czy niepłatna przerwa w pracy musi objąć każdego?

Czy niepłatna przerwa w pracy musi objąć każdego?

2009-12-28 11:21

Kwadrans przerwy dla osób pracujących co najmniej 6 godzin dziennie to standard. Ponadto pracodawca jest uprawniony do wprowadzenia godzinnej przerwy niewliczanej do czasu pracy. W praktyce może się jednak okazać, że niektórym z pracowników taki odpoczynek nie będzie na rękę. Czy zatrudniony może wnioskować o niekorzystanie z bezpłatnej przerwy?

Przeczytaj także: Bezpłatna przerwa w pracy nie dłuższa niż 1h

Możliwość wprowadzenia dodatkowej, niepłatnej przerwy wynika z postanowień art. 141 K.p. Jest to uprawnienie fakultatywne, co w praktyce oznacza, że pracodawca może, ale nie musi z niego korzystać. Wolny czas pracownicy mogą przeznaczyć na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

Przerwę, o której tu mowa, wprowadza się w stosunkowo prosty sposób. Stosowne postanowienia w tej kwestii mogą znaleźć się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo też w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Jeśli na terenie firmy nie działają związki zawodowe, decyzja w sprawie wprowadzenia przerwy leży w wyłącznej gestii szefa

W praktyce niewykluczone jest, że wdrożenie niepłatnej przerwy do harmonogramu pracy znacznie skomplikuje życie niektórych pracowników. Wydłużenie czasu pracy o 60 minut może np. spowodować, że zatrudnieni dojeżdżający do firmy z odległych miejsc zostaną pozbawieni możliwości powrotu do domu. Co wówczas? Czy decyzja pracodawcy musi obejmować cały personel?

Jeżeli w firmie nie funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa, to ustalenie niepłatnej przerwy zależy tylko i wyłącznie od uznania pracodawcy. Jej wprowadzenie może nastąpić nawet w razie sprzeciwu ze strony zatrudnionych. Pracownik, który nie chce być nią objęty, może złożyć stosowny wniosek w tej sprawie, przy czym podkreślenia wymaga, że uwzględnienie wniosku uzależnione jest wyłącznie od dobrej woli pracodawcy.

Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby w przepisach wewnątrzzakładowych określono warunki, którym musi sprostać podwładny wnioskujący o nieobejmowanie go dodatkową, niepłatną przerwą. Mocą regulaminu lub układu zbiorowego pracy, z 60- minutowej przerwy mogą np. zostać wyłączeni pracownicy dojeżdżający do pracy pociągiem czy też mieszkający w odległości większej niż 100 km od miejsca wykonywania pracy.

Przy okazji poruszanego tu zagadnienia warto przypomnieć, że wprowadzenie 60-minutowej bezpłatnej przerwy nie narusza obowiązku pracodawcy w zakresie udzielenia, wynikającej z art. 134 K.p., powszechnej przerwy 15-minutowej. Obligatoryjny 15-minutowy odpoczynek i niepłatna przerwa mogą być wykorzystywane zarówno razem, jak i oddzielnie, w zależności od tego, jak zostało postanowione w przepisach wewnątrzzakładowych.
Przeczytaj także: Dodatkowa przerwa w pracy Dodatkowa przerwa w pracy

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: