eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › UE: "kolejowe" prawa konsumentów większe

UE: "kolejowe" prawa konsumentów większe

2009-12-04 11:54

Od 2005 roku podróżujący po Europie konsumenci w razie problemów mogą liczyć na pomoc Europejskiego Centrum Konsumenckiego. W przypadku opóźnień środka lokomocji, uszkodzenia lub zagubienia bagażu w podróży transgranicznej, eksperci ECK pomagają dochodzić roszczeń poszkodowanym pasażerom. O tym Centrum przypomina przy okazji wejścia w życie nowego rozporządzenia "kolejowego".

Przeczytaj także: Rząd dofinansuje kolej

Do ECK wpłynęła skarga konsumenta, który w grudniu 2008 roku z powodu opóźnienia pociągu o ponad 4 godziny stracił dalsze połączenie lotnicze do stolicy jednego z krajów europejskich. Konsument był zmuszony do zmiany rezerwacji na następny dzień i nocowania w hotelu. Koszt zakupu nowych biletów lotniczych i noclegu wyniósł prawie 1200 Euro. Złożenie pisemnej reklamacji do przewoźnika kolejowego nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Po prawie czterech miesiącach bezowocnego oczekiwania poszkodowany zwrócił się o pomoc do sieci ECK. W drodze interwencji u przewoźnika Centrum ustaliło, że doszło do naruszenia praw konsumenta. W wyniku dalszych konsultacji i działań ECK, przewoźnik kolejowy przychylił się do roszczeń konsumenta i wypłacił odszkodowanie w wysokości 1100 Euro.

ECK Polska przypomina, że 3 grudnia 2009 r. weszło w życie Rozporządzenie 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Wśród nowych rozwiązań, najistotniejsze dla konsumentów dotyczą ochrony ich praw w przypadku opóźnień pociągów. I tak, w sytuacji przewidywanego ponad 60-cio minutowego opóźnienia pociągu pasażer będzie mógł wybrać jedną z trzech możliwości:
  • żądać zwrotu wartości niezrealizowanego biletu (z zapewnieniem powrotu do miejsca wyjazdu, jeżeli połączenie było z przesiadkami),
  • kontynuować lub zmienić trasę podróży w porównywalnych warunkach w najbliższym dostępnym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.
Jeżeli pasażer zdecyduje się kontynuować podróż, przysługuje mu ponadto dodatkowe odszkodowanie, uzależnione od wartości niezrealizowanego biletu. W przypadku opóźnienia wynoszącego:
  • od 60 do 119 min – pasażerowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 25% ceny biletu,
  • ponad 120 min – odszkodowanie w wysokości 50% ceny biletu.
Przedsiębiorstwa kolejowe mogą wprowadzać próg minimalny, poniżej którego odszkodowanie nie będzie wypłacane, jednak w wysokości nie wyższej niż 4 EUR. Przewoźnik odpowiada ponadto ze uzasadnione szkody, jakie poniósł pasażer w wyniku opóźnienia lub odwołania połączenia, tj. jeśli w skutek niedotrzymania rozkładu jazdy pasażer nie może kontynuować podróży tego samego dnia. Aby złożyć reklamację poszkodowany powinien mieć na bilecie stosowne poświadczenie upoważnionego pracownika danej stacji lub dworca. Niezależnie od powyższych zasad, w przypadku opóźnienia powyżej 60 min, przewoźnik ma obowiązek zapewnienia oczekującym pasażerom odpowiedniej opieki w postaci bezpłatnych:
  • posiłku i napoju stosownie do czasu oczekiwania,
  • zakwaterowania oraz transportu między stacją a kwaterunkiem (oczekując dłużej niż 1 noc),
  • transportu z pociągu do stacji kolejowej, miejsca odjazdu zastępczego transportu lub miejsca przeznaczenia – w przypadku unieruchomienia pociągu w trasie.

 

1 2

następna

oprac. : Regina Anam / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: