eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › BHP w firmie: konieczna kontrola maszyn i instrukcje

BHP w firmie: konieczna kontrola maszyn i instrukcje

2009-11-06 00:30

W gestii pracodawcy leży dołożenie wszelkich starań, aby stosowane w procesie pracy maszyny, inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje, zapewniały personelowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Do obowiązków szefa należy m.in. przeprowadzanie kontroli stanu technicznego maszyn oraz wyposażenie pracowników we wskazówki i instrukcje dotyczące ich obsługi. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób należy im sprostać.

Przeczytaj także: Skierowanie na badania kontrolne w gestii szefa

W poszukiwaniu przepisów poruszających omawiane tu zagadnienia należy sięgnąć do rozporządzenia MG z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.), dalej: „rozporządzenie”.

Kontrola maszyn

Maszyny udostępniane pracownikom na terenie firmy (ewentualnie w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę) muszą być właściwe lub odpowiednio przystosowane do wykonywania pracy. Szef musi również zadbać, aby ich użytkowanie nie powodowało uszczerbku dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników (por. § 2 ust. 1 rozporządzenia)- temu m.in. służy kontrola.

I tak, w przypadku gdy bezpieczne użytkowanie maszyn jest uzależnione od warunków, w jakich są one instalowane, pracodawca powinien poddać maszyny (§ 26 ust. 1 rozporządzenia):
  • wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy,
  • kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu.

Kontrole w zakresie, o którym mowa powyżej, mogą być dokonywane jedynie przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami.

Ponadto dodatkowemu dozorowi podlegają maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych. W tym przypadku konieczna jest nie tylko kontrola okresowa, ale także badania oraz specjalna kontrola wymagana w sytuacji, gdy możliwe jest pogorszenie bezpieczeństwa związanego z maszyną, a będącego wynikiem (§ 27 rozporządzenia):
  • prac modyfikacyjnych,
  • zjawisk przyrodniczych,
  • wydłużonego czasu postoju maszyny,
  • niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy.

Także i te kontrole powinny być przeprowadzane przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: