eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rezygnacja z urlopu wychowawczego a likwidacja stanowiska pracy

Rezygnacja z urlopu wychowawczego a likwidacja stanowiska pracy

2009-04-17 14:04

Z dniem 1 stycznia 2009 r. wprowadzono ochronę pracowników, którzy będąc uprawnieni do urlopu wychowawczego zdecydowali się z niego nie korzystać, lecz wykonywać pracę w zmniejszonym wymiarze czasu pracy. Czy ochrona ta obejmuje również zwolnienia indywidualne przeprowadzane zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników? Taką przyczyną miałaby być likwidacja stanowiska pracy.

Przeczytaj także: Likwidacja stanowiska pracy: co dalej z pracownikiem?

Nie, w takiej sytuacji pracownik nie jest pod ochroną.

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego, który złoży wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy (maksymalnie do ½ etatu), podlega ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy od dnia złożenia wniosku do dnia powrotu do pracy na poprzednich warunkach, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Powyższa ochrona nie obowiązuje jednak w sytuacji, gdy przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę stanowią powody leżące po stronie pracodawcy (np. likwidacja stanowiska pracy), a do rozwiązania stosunku pracy dochodzi na zasadach określonych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych.

W świetle przepisów tej ustawy w przypadku zwolnień indywidualnych pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi objętemu szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, wobec którego jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu.

Pracownikowi, który korzysta z uprawnienia do obniżenia wymiaru czasu pracy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę w ramach zwolnień grupowych. W takiej sytuacji nie stosuje się bowiem przepisów odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Tym samym pracownik ten może zostać zwolniony również w ramach zwolnień indywidualnych, o ile nie sprzeciwi się temu związek zawodowy reprezentujący interesy pracownika.

Ważne
Ustawa – nie dla wszystkich pracodawców
Możliwość wypowiedzenia umowy pracownikom chronionym nie dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 20 osób, chociażby przyczyny zwolnienia leżały po stronie pracodawcy.

Podstawa prawna:
  • art. 1867, art. 1868 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • art. 1 ust. 1, art. 5 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, art. 10 ust. 1, ust. 2 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: