eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Nieusprawiedliwiona nieobecność przyczyną zwolnienia?

Nieusprawiedliwiona nieobecność przyczyną zwolnienia?

2008-10-15 13:57

Jednym z najpoważniejszych naruszeń podstawowych obowiązków pracowniczych jest nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy.

Przeczytaj także: Porzucenie pracy a rozwiązanie umowy z winy pracownika

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może być przyczyną zwolnienia

Przepisy nie precyzują, ile miałaby trwać taka nieobecność, aby pracodawca mógł zwolnić pracownika, dlatego w każdym przypadku należy badać wszystkie okoliczności sprawy. W rezultacie, jeżeli nieobecność pracownika miała szczególne konsekwencje dla pracodawcy, może usprawiedliwiać rozwiązanie stosunku pracy, nawet jeżeli taka sytuacja ma charakter jednorazowy (niepublikowany wyrok SN z 28 września 1981 r., sygn. akt I PRN 36/81).

Przykład

Nieusprawiedliwienie nieobecności w pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych nawet pomimo uprzedniego zawiadomienia pracodawcy o nieobecności i jej przyczynie.

Przykładem może być sytuacja, gdy pracownik zgłosił wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w dodatkowe dni wolne od pracy, jednak nie uzyskał na to zgody pracodawcy (wyrok SN z 14 grudnia 2000 r., sygn. akt I PKN 150/00, OSNAP 2002/15/357).

Również w innych sytuacjach mogą pojawić się także wątpliwości, czy nieobecność pracownika rzeczywiście ma charakter nieusprawiedliwiony.

Przykład

Zdarza się tak zwłaszcza w przypadkach, gdy pracownik uważa, że korzystał z urlopu wypoczynkowego, podczas gdy pracodawca twierdzi, że urlopu takiego pracownikowi nie udzielił. Nieobecność w pracy pracownika po zawiadomieniu pracodawcy, że będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego, bez oczekiwania na decyzję o udzieleniu mu urlopu, jest nieobecnością nieusprawiedliwioną, która może uzasadniać rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 kp (wyrok SN z 3 kwietnia 2001 r., sygn. akt I PKN 587/00, PPiPS 2002/12/25).

Pracodawca nie może natomiast zwolnić pracownika, gdy ten nie uzyskał zgody na urlop planowany, lecz korzysta z urlopu na żądanie, którego termin nie wymaga akceptacji ze strony pracodawcy (wyrok SN z 26 stycznia 2005 r., sygn. akt II PK 197/04, OSNP 2005/17/271).


Płace w firmie pomogą ci uniknąć pomyłek w rozliczeniach płacowych dzięki poradom ekspertów, które odpowiadają prawie na wszystkie pytania związane z rozliczaniem wynagrodzeń i nowymi przepisami.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: