eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zasiłek chorobowy: co należy wiedzieć?

Zasiłek chorobowy: co należy wiedzieć?

2008-10-16 13:46

Zgodnie z art. 92 KP, za okres niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia wypłacanego i finansowanego przez pracodawcę. Od 34 dnia choroby pracownikowi przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej ustawa chorobowa) zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS.

Przeczytaj także: COVID-19: kwarantanna i izolacja uprawniają do świadczenia chorobowego

Wyczekiwanie

Aby pracownik mógł uzyskać wynagrodzenie za czas choroby (zasiłek chorobowy), powinien posiadać 30-dniowy okres wyczekiwania. Wyczekiwanie nie jest wymagane, gdy niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Natomiast wymagany jest okres wyczekiwania, gdy niezdolność do pracy powstała w czasie ciąży.

Absencja chorobowa, spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, jest finansowana bądź wynagrodzeniem chorobowym finansowanym przez pracodawcę, bądź zasiłkiem chorobowym.

Okresu niezdolności do pracy z powodu choroby, przypadającego w czasie wyczekiwania, nie wlicza się do okresu 33 dni w roku kalendarzowym, w czasie których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ze środków zakładu pracy, ani do okresu zasiłkowego.

PRZYKŁAD

Pracownik podjął pracę 1.8.2008 r. Wcześniej pobierał rentę i nie pracował. Dostarczył zwolnienie lekarskie od 18 sierpnia do 3 września 2008 r. Okres wyczekiwania zakończył się 30.8.2008 r. – zwolnienie lekarskie za okres od 18 do 30 sierpnia nie mogło być zrealizowane. Dopiero za okres od 31 sierpnia do 3 września 2008 r. pracodawca powinien podjąć wypłatę wynagrodzenia za czas choroby – przez okres 4 dni.

Do okresu wyczekiwania zalicza się okres poprzedniego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa pomiędzy poprzednim okresem tego ubezpieczenia a następnym nie przekracza 30 dni lub była spowodowania urlopem bezpłatnym, urlopem wychowawczym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Od pierwszego dnia niezdolności do pracy wynagrodzenie chorobowe przysługuje absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły (data na świadectwie) lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych (data na dyplomie).

Również pracownicy posiadający co najmniej 10-letni staż ubezpieczenia chorobowego nie są objęci obowiązkiem wyczekiwania na wynagrodzenie za czas choroby. Na to 10-letnie wymagane ubezpieczenie składa się istniejące od 1.1.1999 r. ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie społeczne sprzed tej daty, ale tylko takie, które dawało prawo do świadczeń chorobowych.

PRZYKŁAD

Nauczycielka, przyjęta do pracy 1.9.2008 r. po kilkumiesięcznej przerwie w zatrudnieniu, dostarczyła zwolnienie lekarskie od 8 do 12 września. Pracownica ta posiada 5 lat ubezpieczenia chorobowego, 4 lata ubezpieczenia społecznego przed 1.1.1999 r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz rok ubezpieczenia społecznego z tytułu pobierania zasiłków dla bezrobotnych. Ponieważ do wymaganego 10-letniego okresu ubezpieczenia chorobowego nie można zaliczyć okresu pobierania zasiłków dla bezrobotnych (osoby bezrobotne nie miały i nie mają prawa do świadczeń chorobowych) nauczycielka nie mogła otrzymać wynagrodzenia za czas choroby od 8 do 12 września 2008 r., ponieważ nie przebyła jeszcze okresu wyczekiwania.

Zasady wypłaty świadczeń na przełomie roku

Jeżeli na przełomie roku kalendarzowego pracownik jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby, a 31 grudnia ma prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie art. 92 KP, to od 1 stycznia nadal mu ono przysługuje.

Okres 33 dni, za które w nowym roku kalendarzowym przysługuje wynagrodzenie płacone przez pracodawcę na podstawie art. 92 KP, powinien być każdorazowo liczony od 1 stycznia.

 

1 2 ... 10 ... 16

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: