eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Czy wliczać do czasu pracy szkolenia BHP pracowników?

Czy wliczać do czasu pracy szkolenia BHP pracowników?

2008-10-10 13:47

Czy szkolenia bhp powinny odbywać się w godzinach pracy? Czy inne szkolenia trzeba zaliczać do czasu pracy? Czy pracownik ma obowiązek brać udział w szkoleniach organizowanych poza godzinami pracy? Jakie przepisy stosować jeśli szkolenie odbywa się poza godzinami pracy? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w tekście.

Przeczytaj także: Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Czas trwania szkoleń bhp zawsze zalicza się do czasu pracy. Natomiast czas trwania innych szkoleń podlega zaliczeniu, o ile odbywają się w godzinach zaplanowanych jako czas pracy. Pracownik nie ma obowiązku brania udziału w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę poza godzinami pracy. Nawet jeśli szkolenie odbywa się poza godzinami pracy, trzeba stosować przepisy o odpoczynku dobowym i tygodniowym.

Obowiązujące obecnie przepisy prawa pracy nie regulują jasno kwestii dotyczących wliczania bądź nie wliczania czasu szkoleń do czasu pracy. Na tym tle istnieje więc bardzo wiele wątpliwości.

1. Szkolenie bhp to zawsze czas pracy

Najmniej wątpliwości budzi sprawa szkoleń bhp. Tego rodzaju szkolenia organizowane przez pracodawcę, zarówno okresowe, jak i wstępne, wliczane są do czasu pracy. Oznacza to, że zarówno w sytuacji, gdy takie szkolenia odbywają się w godzinach pracy, jak i poza takimi godzinami, czas szkoleń jest jednocześnie czasem pracy.

Przykład:

Nowo przyjęty pracownik wykonuje pracę zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy w godzinach 8.00 16.00 od poniedziałku do piątku. Szkolenie bhp zorganizowano pomiędzy godziną 18.00 a 20.00 w czwartek. Te dwie godziny szkolenia wliczane do czasu pracy mają charakter pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy. Można je albo zrekompensować czasem wolnym, albo wynagrodzeniem powiększonym o 50 % dodatek.

2. Inne szkolenia nie zawsze w czasie pracy

Wliczanie bądź nie wliczanie do czasu pracy szkoleń innych niż z zakresu bhp uzależnione jest od tego, czy dane szkolenie przypada na zaplanowane godziny pracy szkolonego pracownika, czy też odbywa się poza tymi godzinami. Jeżeli organizowane przez pracodawcę szkolenie inne niż szkolenie bhp przypada na godziny pracy (zgodnie z przyjętym przez pracodawcę rozkładem czasu pracy) czas taki wliczany jest do czasu pracy. Pracownik zachowuje więc prawo do wynagrodzenia. Jeśli natomiast szkolenie inne niż szkolenie bhp odbywa się poza godzinami pracy pracownika, nie wlicza się do czasu pracy - i to bez względu na cel i charakter takiego szkolenia.

3. Poza godzinami pracy - można zaprosić, nie można zmusić

Organizowane przez pracodawcę kursy, seminaria czy szkolenia poza normalnymi godzinami pracy są jedynie formą zaproszenia pracowników do wzięcia w nich udziału. Przepisy nie zobowiązują pracownika do wzięcia udziału w oferowanych przez pracodawcę szkoleniach. Pracownik może więc skorzystać z oferty szkoleniowej pracodawcy, ale nie jest do tego zobowiązany.

Gdy pracownik odmawia wzięcia udziału w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach innych niż bhp, nie może to stać się bezpośrednią przyczyną zastosowania środków dyscyplinarnych lub wypowiedzenia umowy o pracę. Może natomiast spowodować w perspektywie pogorszenie oceny wykonywanej przez pracownika pracy, w związku z brakiem oczekiwanych przez Was kwalifikacji.

4. W godzinach pracy udział jest obowiązkowy

Pracownik nie może odmówić udziału w szkoleniu organizowanym przez pracodawcę w normalnych godzinach pracy. Polecenie udziału w szkoleniu w godzinach pracy jest dla pracownika wiążące, a pracownik zobowiązany jest je wykonać.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: