eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Prawa autorskie a praca na etat

Prawa autorskie a praca na etat

2008-10-12 03:46

Zatrudnieni w firmach programiści, architekci czy np. ilustratorzy czasopism opracowują w ramach swych obowiązków pracowniczych autorskie projekty, z których ich przełożony może korzystać. Powstałe utwory chroni prawo autorskie. O ile autorskie prawa osobiste zawsze należą do twórcy, o tyle trzeba pamiętać, że prawa majątkowe do utworu przeważnie przynależą się pracodawcy.

Przeczytaj także: Ustawa o prawach autorskich poprawiona

Przedmiot prawa autorskiego

Co zatem jest przedmiotem prawa autorskiego? Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej ustawa), jest nim każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności są nim utwory:
 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • plastyczne;
 • fotograficzne;
 • lutnicze;
 • wzornictwa przemysłowego;
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 • muzyczne i słowno-muzyczne;
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • audiowizualne (w tym filmowe).

Jeżeli więc tworzone przez pracownika projekty spełniają przesłankę twórczości i indywidualności, stanowią wówczas przedmiot ochrony wynikającej z ustawy. Co ważne, ochroną obejmuje wyłącznie sposób wyrażenia, nie są nią objęte odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne (art. 1 ust 21 ustawy). Ponadto przedmiotem prawa autorskiego nie są również (art. 4 ustawy):
 • akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
 • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
 • opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
 • proste informacje prasowe.

Autorskie prawa osobiste

Ustawa rozróżnia dwa rodzaje praw autorskich: osobiste i majątkowe. Zadaniem autorskich praw osobistych jest, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ochrona nieograniczonej czasowo i niepodlegającej zrzeczeniu się lub zbyciu więzi twórcy z utworem, a w szczególności prawa do (art. 16 ustawy):
 • autorstwa utworu;
 • oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
 • nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
 • decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
 • nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Przepisy ustawy w żaden sposób nie ograniczają autorskich praw osobistych przysługujących wyłącznie twórcy. Natomiast w szczególny sposób ustawodawca postanowił uregulować kwestie odnoszące się do autorskich praw majątkowych.
Przeczytaj także: Prawo autorskie wg rządu Prawo autorskie wg rządu

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: