eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Prywatne wyjście z pracy podczas przerwy lunchowej?

Prywatne wyjście z pracy podczas przerwy lunchowej?

2008-10-14 14:05

Rozważmy następujący przypadek: czy można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego na część dnia roboczego? Nasz pracodawca czasem pozwala pracownikom załatwianie spraw prywatnych podczas dnia pracy. Pracownicy wpisują takie "wyjścia" do odpowiedniej ewidencji. Najwygodniej byłoby nam odliczać te godziny z urlopu wypoczynkowego. Ale mam wątpliwości, czy jest to dozwolone. Jak poradzić sobie z problemem wyjść prywatnych?

Przeczytaj także: Jakie przerwy w pracy wlicza się do czasu pracy?

Nie ma możliwości udzielania urlopu wypoczynkowego na część dnia pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy pracownikowi pozostało mniej godzin urlopu do wykorzystania niż wynika z wymiaru na dany dzień. Możliwe – choć nie pozbawione wad – rozwiązanie, to wprowadzenie w zakładzie tzw. przerwy lunchowej.

Urlop tylko na cały dzień.

Rozliczanie prywatnych „wyjść” pracowników budzi wiele wątpliwości. Rzeczywiście, najwygodniej byłoby odliczać pracownikowi z wymiaru urlopowego tyle godzin, ile wykorzystał na cele prywatne. Z przepisów Kodeksu pracy wynika jednak, że co do zasady udzielanie urlopu na część dnia pracy jest zabronione. Wyjątkowo, można udzielić urlopu w wymiarze odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa, niż pełny dobowy wymiar w dniu, na który ma być ustalony urlop. Czyli jeśli przykładowo w danym roku kalendarzowym pracownikowi pozostały do wykorzystania tylko 4 godziny urlopu, można udzielić urlopu w takim właśnie wymiarze – chociaż np. w danym dniu zaplanowano do przepracowania 8 godzin.

Przerwa w pracy – sposób na kłopoty?

Pewne rozwiązanie, to wprowadzenie jednej przerwy nie wliczanej do czasu pracy w wymiarze nie przekraczającym 60 minut, czyli tzw. przerwy lunchowej. Zdaniem wielu specjalistów, w tym także z Państwowej Inspekcji Pracy, przerwa taka nie musi wcale stanowić stałego elementu organizacji pracy. Można udzielać jej również incydentalnie, na wniosek pracownika. Innymi słowy, nie musi być tak, że przerwa lunchowa jest udzielana w każdym dniu i każdemu pracownikowi, np. od godz. 13.00 do 14.00. Może też być w ten sposób, że co generalnie pracownicy pracują bez tego rodzaju przerwy, a jedynie w przypadku, gdy złożą stosowny wniosek u pracodawcy – jest im udzielana przerwa. Mankamentem przepisów o przerwie lunchowej jest ograniczenie czasu jej trwania do 60 minut. Tym samym, nawet jeśli obie strony stosunku pracy sobie tego życzą, nie można udzielić przerwy np. na 2 godziny.

Ureguluj to w przepisach zakładowych lub umowach.

Aby pracodawca mógł na terenie swojego zakładu pracy stosować przerwę lunchową, konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego zapisu do układu zbiorowego bądź regulaminu pracy albo też umowy o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem lub nie ma obowiązku wydawana regulaminu. Pracodawca, który nie chce, aby przerwa lunchowa była stałym elementem organizacji pracy w zakładzie, powinien to wyraźnie zaznaczyć w przepisach zakładowych lub umowie. Przykładowo, może zapisać, że przerwa lunchowa jest każdorazowo udzielana na pisemny wniosek pracownika, zaakceptowany przez pracodawcę.

Podstawa prawna:
  • art. 141, 1542 § 4 kp.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: