eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Praca przy monitorze a okulary korekcyjne

Praca przy monitorze a okulary korekcyjne

2008-06-19 13:24

Kwestię zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom obsługującym monitory ekranowe reguluje rozp. MPiPS z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973), wydane na podstawie art. 23715 § 1 KP. Rozp. to wprowadza do prawa polskiego dyrektywę Wspólnot Europejskich 90/270/EWG dotyczącą minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe.

Przeczytaj także: Kiedy firma funduje okulary do pracy przy komputerze?

Obowiązki pracodawcy

Z przepisów § 8 ust. 2 ww. rozp. wynika, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, jeśli potrzebę ich stosowania w trakcie pracy przy obsłudze monitora ekranowego stwierdzi lekarz podczas badań okulistycznych przeprowadzanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w KP i przepisach wykonawczych, tj. w rozp. MZiOS z 30.5.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w KP (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.). Chodzi tu zatem o badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne), do których zapewnienia zobowiązany jest pracodawca zgodnie z ww. przepisami.

Obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok powstaje po wydaniu zalecenia lekarza, o którym mowa wyżej. Powinny to być zatem okulary zgodne z takim zaleceniem – o określonych parametrach (odpowiednich do stanu wzroku pracownika) – przeznaczone do pracy przy monitorze. Należy zauważyć, że okulary do pracy przy monitorze powinny zapewnić ostre widzenie na ekranie monitora z odległości ok. 500–600 mm; mają one często szkła o innych parametrach niż okulary przeznaczone do czytania (zapewniające ostre widzenie z odległości ok. 300 mm).

Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że przepisy rozporządzenia nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok (a więc ze szkłami korekcyjnymi) przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym. Przepisy te nie zobowiązują zatem pracodawców do zapewnienia pracownikom (pokrywania kosztów zakupu) okularów nieprzeznaczonych do pracy przy obsłudze monitora ekranowego (stosowanych do codziennego stałego użytku) oraz okularów ze szkłami pokrytymi warstwą ochronną bądź antyrefleksyjną (nie występuje potrzeba stosowania takich okularów).

Trzeba tu zaznaczyć, że w przepisach omawianego rozp. nie chodzi o okulary ochronne zabezpieczające przed działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych (nie zachodzi potrzeba stosowania takich okularów przy monitorze).

Okulary ochronne powinny być przydzielone każdemu pracownikowi zatrudnionemu przy pracy narażającej jego oczy na szkodliwe lub niebezpieczne działanie czynników środowiska pracy. Natomiast okulary korygujące wzrok (o których mowa w omawianym rozp.) powinny być zapewnione jedynie tym pracownikom, którym lekarz zaleci ich stosowanie przy monitorze ze względu na stan wzroku (dotyczy to przeważnie sytuacji, kiedy zwykle stosowane przez nich okulary są nieodpowiednie do pracy przy monitorze).

W § 8 ust. 2 rozp. określono, że ww. okulary zapewnia pracodawca. Oznacza to, że to pracodawca określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Spełnieniem obowiązku wynikającego z tego przepisu będzie przeznaczenie nawet najmniejszej kwoty, za którą można kupić okulary (z tanią oprawką), uwzględniającej koszt oprawek, szkieł korekcyjnych i robocizny. Wskazane jest, aby kwota przeznaczona na zakup okularów korygujących wzrok ustalona była po dokonaniu rozpoznania w sprawie kosztów okularów w zakładach optycznych w danym rejonie. Konieczne jest, aby o kwocie przeznaczonej przez pracodawcę na ww. okulary poinformowani byli wszyscy zainteresowani pracownicy. Zapobiegnie to wówczas przeznaczaniu przez pracowników na okulary zbyt wysokich kwot.

Pracownik, któremu lekarz zalecił stosowanie przy monitorze okularów korygujących wzrok, może podjąć decyzję o zakupie okularów droższych – za kwotę wyższą niż ta, którą przeznaczył pracodawca. W takim przypadku pracownik z własnych środków pokrywa różnicę między kwotą przeznaczoną przez pracodawcę a faktycznym kosztem zakupu okularów.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: