eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Kiedy firma funduje okulary do pracy przy komputerze?

Kiedy firma funduje okulary do pracy przy komputerze?

2008-04-20 09:45

Rozwój technologii i gospodarki na świecie sprawił, że komputer stanowi obecnie nieodzowne narzędzie pracy. Praca przy monitorze niesie za sobą nie tylko same zalety, ale również może spowodować niepożądany skutek, jakim jest osłabienie narządu wzroku. Zgodnie z prawem pracodawca zobowiązany jest zapewnić niektórym swoim pracownikom odpowiednie okulary. Wysokość kwoty pieniężnej przeznaczonej na zakup okularów powinna umożliwić pracownikowi zakup stosownych szkieł. Może on się jednak nie zgodzić na refundację soczewek kontaktowych.

Przeczytaj także: Okulary a soczewki korygujące dla pracownika

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973) pracodawca ma obowiązek zaopatrzenia w okulary korygujące wzrok osoby u niego zatrudnione (nawet praktykanta czy stażystę), użytkujące w czasie pracy monitory ekranowe przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy komputerze. Okulary takie muszą być zgodne z zaleceniem lekarza ( par. 8 ust. 2 w związku z par. 2 pkt 4 rozporządzenia).

Kwestią sporną dla wielu pracodawców stanowi wysokość refundacji takiego zakupu, gdyż w rozporządzeniu ustawodawca nie określił jednoznacznej sumy, za jaką okulary korygujące wzrok mają być zakupione. Zasada refundacji jest indywidualną decyzją pracodawcy, którą powinien określić w przepisach wewnętrznych zakładu pracy. Niemniej jednak kwota refundacji ma umożliwić pracownikowi zakup okularów wedle zalecenia lekarza okulisty.

Wykazać należy, że przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
  • kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów,
  • systemów komputerowych na pokładach środków transportu,
  • systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,
  • systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy,
  • kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów,
  • maszyn do pisania z wyświetlaczem.

Jakie okulary?

W dzisiejszych czasach okulary oprócz funkcji korygującej wzrok pełnią też funkcję estetyczną, jednakże pracodawca nie ma obowiązku kompensowania kosztów okularów zawierających dodatkowe warianty np. takich jak: stylowe oprawki, utwardzana powłoka ograniczająca rysowanie szkieł, dodatkowe barwienie, zmniejszenie grubości szkieł.

Bez wątpienia zwrot kosztów okularów korygujących wzrok dotyczy:
  • szkieł korekcyjnych odpowiadających wskazaniom orzeczenia lekarskiego (w tym także dwuogniskowych),
  • najtańszych oprawek okularowych.

Soczewki kontaktowe nierefundowane

Wiele osób wybiera soczewki kontaktowe jako alternatywę w stosunku do okularów. Aspekty estetyczne a także komfort to główne czynniki, które decydują, że okularnicy wybierają soczewki kontaktowe. Niestety szkła kontaktowe refundacji nie podlegają. Rozporządzenie wprost bowiem określa, iż zwrot kosztów dotyczy wyłącznie okularów korygujących wzrok.

Polskie przepisy w tym zakresie odbiegają od unijnych norm. Dyrektywa Rady z 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe wyraźnie bowiem wskazuje, że pracodawca jest zobowiązany do refundowania zarówno okularów korygujących wzrok jak i soczewek kontaktowych. Z uwagi na niezaimplementowanie rozwiązań unijnych, polscy pracownicy mogą dochodzić refundacji kosztów zakupu soczewek kontaktowych w sądzie pracy.

Podsumowując, podstawą do refundacji przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok jest diagnoza lekarza okulisty przeprowadzona w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Pracodawca może też zapewnić odpowiednie okulary pracownikowi na podstawie orzeczenia lekarskiego (stwierdzające potrzebę stosowania takich okularów) wydane po zwykłym badaniu okulistycznym.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: