eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Kiedy dni wolne na poszukiwanie pracy?

Kiedy dni wolne na poszukiwanie pracy?

2007-11-20 11:50

Zwolnienie z pracy na poszukiwanie innej pracy, z uprawnieniem do wynagrodzenia, uwarunkowane jest spełnieniem ściśle określonych kryteriów. Wymiar dni wolnych na poszukiwanie nowego miejsca zatrudnienia zależy od długości okresu wypowiedzenia, jaki ma pracownik. Aby pracownik mógł otrzymać dni wolne musi złożyć wniosek do pracodawcy. Pracownik ma prawo do zwolnienia z pracy na poszukiwanie nowej pracy bez względu na to, czy faktycznie skorzysta ze zwolnienia zgodnie z przeznaczeniem.

Przeczytaj także: Kiedy przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy?

Otrzymanie dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy uzależnione jest w sumie od trzech warunków:
  • umowa o pracę musi zostać wypowiedziana przez pracodawcę
  • okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż dwa tygodnie,
  • pracownik musi złożyć pracodawcy wniosek o udzielenie takich dni wolnych

Umowa wypowiedziana przez pracodawcę

Jak wskazano wyżej, pracownik nie ma prawa do dni wolnych na poszukiwanie pracy, gdy sam wypowiada umowę o pracę. Aby takie dni przysługiwały – musi ona zostać wypowiedziana przez pracodawcę. Uprawnienie to nie przysługuje także pracownikowi, który przechodzi na świadczenie przedemerytalne, jak i w sytuacji, kiedy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia zaszło z winy pracownika (art. 52. k.p), tj. w przypadku:
  • w ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Warto w tym miejscu wspomnieć także, iż prawo do dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy przysługuje także pracownikowi, któremu zostało przedstawione przez pracodawcę wypowiedzenie zmieniające, gdy nie akceptuje on zmian zaproponowanych przez pracodawcę

Ważny okres wypowiedzenia

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p. pracownik ma dwa dni zwolnienia od pracy na poszukiwanie nowego miejsca pracy, jeżeli okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi dwa tygodnie lub miesiąc. W przypadku wypowiedzenia trwającego 3 miesiące, pracownikowi należą się 3 dni zwolnienia na poszukiwanie nowej pracy. Jednakże w sytuacji (art. 36 1 § 1), gdzie w wyniku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, okres wypowiedzenia zostaje skrócony z trzech do jednego miesiąca – pracownikom przysługuje prawo do 3 dni zwolnienia na poszukiwanie nowej pracy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: