eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Licencje prawnicze dla doradców prawnych

Licencje prawnicze dla doradców prawnych

2007-09-06 13:13

Rada Ministrów przyjęła w dniu 4.09.2007 r. projekt ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Przeczytaj także: Bezpieczne porady prawne online

Absolwenci studiów prawniczych będą mogli zajmować się doradztwem prawnym na podstawie licencji doradcy. Charakter ich pracy ma być wyłącznie usługowy i będzie podlegał prawom rynku oraz konkurencji. Rząd proponuje wprowadzić trzy stopnie takiej licencji. Inicjatywa rządu ma służyć zapewnieniu szerszego dostępu obywateli do usług prawniczych.

Licencjonowany doradca prawny będzie mógł udzielać porad prawnych, sporządzać opinie, projekty umów i oświadczeń woli, występować przez sądami oraz przed organami wykonującymi czynności w postępowaniu przygotowawczym w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, w tym skarbowe. Prawnicy posiadający licencje nie będą mieli uprawnień do używania tytułu zawodowego „adwokat” lub „radca prawny”. Będą mieli natomiast obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe ze świadczenia tych usług.

Nowe prawo zakłada, że osoby świadczące usługi prawnicze, oprócz ukończenia wyższych studiów prawniczych i uzyskania tytułu magistra prawa, będą musiały posiadać jeden z trzech rodzajów licencji. Licencje będzie przyznawać Prawnicza Komisja Licencyjna działająca przy ministrze sprawiedliwości, która mam sprawować nadzór nad doradcami.

Posiadanie licencji I stopnia będzie uprawniać do udzielania porad na etapie przedsądowym oraz występowania przed sądami, z wyłączeniem Sądu Najwyższego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę posiadającą licencję II stopnia, adwokata lub radcy prawnego. Nie będą mogli zajmować się sprawami rodzinnymi, opiekuńczymi, postępowaniami w sprawach nieletnich, o przestępstwa, w tym skarbowe. Alternatywną formą uzyskania tej licencji będzie ukończenie szkolenia w ośrodkach akredytowanych przez Prawniczą Komisję Licencyjną.

II stopień licencji rozszerza uprawnienia o możliwość samodzielnego występowania przed sądami i trybunałami, za wyjątkiem m.in. spraw rodzinnych, opiekuńczych. Osoba ubiegająca się o tę kategorię licencji będzie musiała wykazać, że występowała w charakterze pełnomocnika procesowego w co najmniej 50 posiedzeniach sądowych, ale w nie mniej niż 10 sprawach. Musi również co najmniej dwa lata posiadać licencję I stopnia.

O III stopień licencji będą mogły ubiegać się osoby, które zaliczyły państwowy egzamin prawniczy. Weryfikacja kandydatów w ten sposób wynika ze szczególnego rodzaju spraw, którymi będą się zajmować. Chodzi o weryfikację wiedzy obejmującej m.in. prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, prawo rodzinne.

Licencji prawniczej, jak podkreślono w projekcie, nie będą mogli uzyskać m.in. członkowie samorządu adwokackiego, radców prawnych, notarialnego, rzeczników patentowych lub komorniczego. Podlegają oni odrębnym przepisom, które kompleksowo określają zasady wykonywania tych zawodów, będących zawodami o szczególnym charakterze (zawody zaufania publicznego).

W projekcie szczegółowo określono obowiązki i prawa licencjonowanych doradców, zasady utraty licencji oraz sankcje za naruszenie obowiązków. Nowe prawo nie ogranicza form prowadzenia działalności gospodarczej osób świadczących usługi prawnicze. Będą mogły więc prowadzić działalność w każdej formie dopuszczonej prawem, włącznie ze spółkami kapitałowymi. Ponadto wprowadzenie komercyjnego świadczenia usług prawniczych doprowadzi do zwiększenia konkurencji na rynku oraz rozszerzy możliwości korzystania z takich usług.
Przeczytaj także: Ile zarabia prawnik? Ile zarabia prawnik?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: