eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Jak przywrócić termin do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

Jak przywrócić termin do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

2021-01-08 10:10

Jak przywrócić termin do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

Jak przywrócić termin do wniesienia odwołania od decyzji? © alexsokolov - Fotolia.com

W dobie pandemii koronawirusa wiele osób spotkało się z problemem spóźnionego odwołania od decyzji administracyjnej. Czy to oznacza, że sprawa jest już przegrana? Niekoniecznie. Istnieje bowiem możliwość przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Jak zrobić to skutecznie? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Przeczytaj także: Ponaglenie, czyli jak przyspieszyć postępowanie administracyjne?

Przywrócenie terminu krok po kroku


Zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Chcąc przywrócić termin do dokonania określonej czynności należy zatem zwrócić się do organu ze stosownym pismem. Taką prośbę o przywrócenie terminu wnosi się w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był dany termin. Co przy tym istotne, niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do złożenia samej prośby o przywrócenie terminu. Jeżeli zatem w wyniku siły wyższej nie udało nam się wnieść odwołania w przewidzianym przepisami terminie, wciąż możemy skutecznie je złożyć. Należy jednak po pierwsze napisać pismo z prośbą o przywrócenie terminu i szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego stało się tak, a nie inaczej. Po drugie natomiast z tym pismem wysłać odwołanie, które zamierzaliśmy wnieść na daną decyzję administracyjną.

Kto decyduje o przywróceniu terminu?


O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Jeżeli zatem odwołanie od decyzji Burmistrza Gminy Mosina miałoby rozpatrywać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, to właśnie SKO jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu. A jakich argumentów można użyć, aby przekonać organ, iż odwołanie nie zostało złożone w terminie bez naszej winy? Na pewno choroba jest dostatecznym wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji. Oczywiście nie wystarczy oświadczenie o tym, że byliśmy przeziębieni albo nie mieliśmy nastroju na to, by wyjść z domu. Konieczne jest zaświadczenie od lekarza albo wypis ze szpitala. Rzecz jasna musi też chodzić o chorobę, która rzeczywiście uniemożliwiłaby wyjście z domu i wysłanie odwołania lub złożenie go bezpośrednio w organie. Zachorowanie na COVID-19 na pewno stanowi wystarczającą podstawę do przywrócenia terminu. Do wniosku należy jednak dołączyć decyzję o obowiązku odbycia izolacji lub kwarantanny – dodaje Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

fot. alexsokolov - Fotolia.com

Jak przywrócić termin do wniesienia odwołania od decyzji?

Zachorowanie na COVID-19 na pewno stanowi wystarczającą podstawę do przywrócenia terminu. Do wniosku należy jednak dołączyć decyzję o obowiązku odbycia izolacji lub kwarantanny.


Możliwe wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnej


Na marginesie warto też zaznaczyć, że przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ administracji publicznej może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia. Zrobi to jednak tylko i wyłącznie na wniosek strony. Nie może o tym postanowić sam z siebie, czyli z urzędu. Strony nie muszą zatem martwić się o to, że wydana decyzja lub postanowienie wywoła jakieś, negatywne dla nich konsekwencje. Na pewno nie zapłacą kilkunastu tysięcy złotych odszkodowania oraz nie zostaną zmuszeni do podjęcia określonych działań. Wystarczy tylko złożyć stosowne podanie. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy natomiast zażalenie. Nawet jeżeli organ nie przyzna zatem racji stronie i nie przywróci terminu, droga do dochodzenia swoich praw wciąż nie jest zamknięta. Ostatecznie kwestia przywrócenia terminu może skończyć się nawet przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Warto pamiętać o drodze elektronicznej


Odbywając przymusową izolację lub kwarantannę warto pamiętać też o tym, że kontakt z organami administracji publicznej możliwy jest nie tylko w tradycyjnej formie papierowej. Odwołanie oraz inne pisma do organu można kierować również drogą elektroniczną. Należy jednak posiadać podpis zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Jeżeli do tej pory ich nie uzyskaliśmy, możemy to zrobić zdalnie. Wiele banków pozwala na zautoryzowanie profilu zaufanego i w ten sposób uzyskanie podpisu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej – podpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Bartosz Antos
Dyrektor ds. Nieruchomości |

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: