eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Ochrona przedemerytalna po obniżeniu wieku emerytalnego

Ochrona przedemerytalna po obniżeniu wieku emerytalnego

2017-05-24 11:45

Ochrona przedemerytalna po obniżeniu wieku emerytalnego

Senior w pracy © Elnur - Fotolia.com

Stosunek pracy nawiązany z pracownikiem, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, podlega ochronie przed wypowiedzeniem na podstawie art. 39 kodeksu pracy (dalej jako „kp”). Powyższe oznacza, że w przypadku złamania przez pracodawcę tego zakazu, pracownikowi przysługują roszczenia określone w oddziale 4 kp, tj. żądanie ustalenia bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowania.

Przeczytaj także: Okres ochronny nie chroni pracownika?

Zastosowanie tego prostego w swojej konstrukcji przepisu będzie po 1 października 2017 roku będzie wymagało od pracodawców większej uwagi. W życie wchodzi wówczas ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa”), obniżająca wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Z uwagi na to, że aktualnie wiek emerytalny ulegał progresywnemu podwyższeniu, w związku z czym jego obniżenie powodowałoby, że dla części pracowników okres ochronny uległby skróceniu, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie regulacji przejściowych.

Kwestię tą reguluje art. 29 Ustawy. Na jego podstawie, pracownicy, którzy w dniu 1 października 2017 roku nie będą objęci ochroną przedemerytalną a osiągną wiek emerytalny (wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) przed upływem 4 lat od dnia wejścia w życie Ustawy, będą podlegać ochronie na podstawie art. 39 kp przez 4 lata od dnia wejścia w życie Ustawy, nawet wtedy, gdy upływ tego okresu przypadnie po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalnego.

Przepis ten ma na celu zachowanie długości okresu ochronnego dla pracowników, którzy w stosunku do obecnego (wydłużającego się) wieku emerytalnego są za młodzi za objęcie ochroną, natomiast po wejściu w życie Ustawy osiągną ten wiek maksymalnie po 4 latach. W konsekwencji, wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi spełniającemu te warunki przed 1 października 2017 roku będzie dopuszczalne, natomiast od tego dnia – będzie stanowiło naruszenie przepisów prawa pracy. Rozwiązanie umowy pracę będzie nieprawidłowe także wtedy, gdy pracownik już osiągnie wiek emerytalny, ale nie miną jeszcze 4 lata od wejścia w życie Ustawy.

fot. Elnur - Fotolia.com

Senior w pracy

Od 1 października 2017 roku ustalenie obowiązywania okresu ochrony przedemerytalnej pracownika nie będzie opierało się jedynie na kryterium osiągnięcia wieku emerytalnego.


Na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy, powyższe zasady dotyczą także osób, które w dniu wejścia w życie Ustawy nie są pracownikami. Oznacza to, że w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę emeryta, która osiągnął wiek emerytalny po 1 października 2017 roku, pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć tej umowy do dnia 30 września 2021 roku.
Niestety, nie można w uproszczeniu po prostu powiedzieć, że ochrona pracowników przed emeryturą dotyczy tych, którzy w okresie od 1 października 2017 roku do 30 września 2021 roku osiągną wiek emerytalny i trwa ona do upływu tego drugiego terminu. W zatrudnieniu pozostają bowiem także pracownicy, objęci już ochroną przedemerytalną. Dla nich – na podstawie art. 28 Ustawy – okres ochronny będzie liczony na dotychczasowych zasadach, tj. upłynie w momencie, w którym pracownik osiągnąłby aktualnie obowiązujący wiek emerytalny.

Przydatne linki:
Kodeks pracy


Podobnie, jak w przypadku art. 29 Ustawy, również ta regulacja znajduje zastosowanie do osób, które podlegałyby ochronie stosunku pracy, gdyby w dniu wejścia Ustawy w życie pozostawały w zatrudnieniu, co oznacza, że pracodawcy muszą wykazać się szczególną czujnością, bowiem możliwa jest sytuacja zatrudnienia emeryta (który osiągnął wiek emerytalny w związku z jego obniżeniem), natomiast ochrona przed wypowiedzeniem będzie trwała tak, jakby obowiązywał go wiek emerytalny sprzed nowelizacji. Dzięki temu okres ochronny takiego pracownika nie ulegnie skróceniu. Ponadto, regulacja ta zapobiega sytuacji, w której okres ochronny mógłby się wydłużyć, jeżeli pracownik korzystający już z ochrony z art. 39 kp sam rozwiązałby stosunek pracy, a następnie ponownie podjął zatrudnienie podlegając ochronie na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy, aż do 30 września 2021 roku.
Przykład: Wśród pracowników Spółki ABC znajdują się Pani Aleksandra oraz Pan Władysław.

Spółka ABC zatrudnia panią Aleksandrę na stanowisku kierownika produkcji. Pani Aleksandra urodziła się 3 stycznia 1960 roku i obecnie ma 57 lat. Pan Władysław jest zatrudniony na stanowisku starszego magazyniera. Urodził się 15 marca 1954 roku, ma 63 lata.

Według aktualnego stanu prawnego wiek emerytalny uprawniający Panią Aleksandrę do przejścia na emeryturę wynosi 62 lata i 5 miesięcy, a Pani Aleksandra osiągnie go w 2022 roku. Obecnie nie jest chroniona na podstawie art. 39 k.p. i pracodawca może wypowiedzieć jej umowę o pracę.
Wiek emerytalny obowiązujący Pana Władysława to 67 lat. Korzysta on już z ochrony przedemerytalnej.

Po 1 października 2017 roku, wiek emerytalny obowiązujący Panią Aleksandrę będzie wynosił 60 lat, w związku z czym Pani Aleksandra zostanie objęta ochroną przedemerytalną. Pomimo, że Pani Aleksandra osiągnie wiek emerytalny w styczniu 2021 roku, pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć umowy o pracę do 30 września 2021 roku.

Z kolei w przypadku Pana Władysława okres ochronny upłynie 15 marca 2021 roku, chociaż w związku z obniżeniem wieku emerytalnego dla mężczyzn do 65 lat, będzie mógł on przejść na emeryturę już w 2019 roku.

Podsumowując, od 1 października 2017 roku ustalenie obowiązywania okresu ochrony przedemerytalnej pracownika nie będzie opierało się jedynie na kryterium osiągnięcia wieku emerytalnego. Chronieni bowiem będą także pracownicy, którzy już ten wiek osiągnęli, chociaż – w zależności od tego czy podlegali ochronie przedemerytalnej przed dniem wejścia w życie Ustawy – będzie ona wygasała w różnych terminach.

Katarzyna Kamińska, starszy prawnik kancelarii

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: