eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Ambush marketing: chroniony znak towarowy w reklamie

Ambush marketing: chroniony znak towarowy w reklamie

2016-07-27 00:40

Ambush marketing: chroniony znak towarowy w reklamie

Chroniony znak towarowy w reklamie © Sergey Nivens - Fotolia.com

Ambush marketing związany jest z najważniejszymi międzynarodowymi wydarzeniami, które przyciągają uwagę wielomilionowej publiczności na całym świecie. Zjawisko to oznacza zasadzkę, pułapkę, podstęp marketingowy. Ambush marketing pojawia się w momencie, gdy podmioty, które nie zawarły umów licencyjnych na posługiwanie się zastrzeżonym znakiem towarowym związanym z imprezą, wplatają w swoją reklamę takie treści, które wywołują skojarzenie z ową imprezą.

Przeczytaj także: Prawo patentowe Unii Europejskiej czekają rewolucyjne zmiany

Temat ten mógł się pojawić choćby w związku z niedawno zakończonymi Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. W tamtym okresie czasu wiele reklam korzystało z motywów piłkarskich, w tym w szczególności związanych z reprezentacją Polski. Zajmijmy się zatem kwestią ambush marketingu właśnie na tym przykładzie.

W tym kontekście pojawić się zatem musi tutaj pytanie – „Czy podmiot nie był sponsorem tej imprezy, a tym samym nie nabył prawa do posługiwania się znakiem towarowym związanym z Mistrzostwami, nie może stosować w swojej reklamie motywów piłkarskich czy znaków towarowych słownych tj. „EURO 2016”, „FRANCE 2016”, czy też znaków graficznych zastrzeżonych przez UEFA?”

Odpowiedzi udziela nam ustawa dotycząca znaków towarowych. Zgodnie z nią prawo ochronne na znak towarowy nie obejmuje działań z użyciem towaru opatrzonego takim że znakiem, polegającego w szczególności na jego oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jeżeli towar ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a nawet na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przez uprawniony podmiot lub za jego zgodą.

Na tej podstawie doktryna wykształciła termin „wyczerpanie praw” który pozwala zapewnić swobodny przepływ towarów na rynku. Zgodnie z zasadą wyczerpania praw, pierwsze legalne wprowadzenie do obrotu oznaczonego znakiem towarowym produktu przez osobę uprawnioną, tj. podmiot prawa z rejestracji albo osobę przez nią upoważnioną, powoduje wygaśnięcie uprawnienia do ponownego wprowadzania towaru do obrotu. Wynika z tego, że tylko raz można wprowadzić towar do obrotu, a wówczas uprawniony ze znaku towarowego nie może się już sprzeciwić dalszemu wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem (na tym rynku), jeżeli oczywiście następuje to legalnie. Ponadto w doktrynie przyjmuje się również, że osoby wprowadzające towar oznaczony znakiem towarowym do obrotu po raz kolejny, mogą go reklamować, używając do tego celu tego znaku. Takie wnioski wynikają m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27.10.2004 r., sygn. akt III CK 410/03.

fot. Sergey Nivens - Fotolia.com

Chroniony znak towarowy w reklamie

Ambush marketing pojawia się w momencie, gdy podmioty, które nie zawarły umów licencyjnych na posługiwanie się zastrzeżonym znakiem towarowym związanym z imprezą, wplatają w swoją reklamę takie treści, które wywołują skojarzenie z ową imprezą.


Jak zatem wynika z powyższego, legalne posługiwanie się chronionym znakiem towarowym będzie możliwe, jeżeli w sposób legalny na terytorium EOG kupimy towary odpowiednio oznaczone i wprowadzone na rynek za zgodą uprawnionego z rejestracji znaku.

Skąd jednak będzie wiadomo, że uprawniony z rejestracji taką zgodę wyraził?

Kwestia ta może rodzić pewne problemy. Bazując np. na rozstrzygnięciu w sprawie Coty Prestige Lancaster Group GmbH przeciw Simex Trading AG można pokusić się o stwierdzenie, że informacja o ewentualnym braku zgody na wprowadzenie do obrotu powinna znajdować się na produkcie. Nie zawsze będzie to jednak zasadą, co utrudnia interpretację stanu faktycznego.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: