eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Rzeczy znalezione uregulowane ustawą

Rzeczy znalezione uregulowane ustawą

2015-01-19 23:59

Rzeczy znalezione uregulowane ustawą

Sejm uregulował ustawowo kwestię rzeczy znalezionych © soupstock - Fotolia.com

Już niebawem osoby, które znalazły wartościowe rzeczy, będą miały ściśle określone prawa i obowiązki. Również organy uprawnione do przyjmowania rzeczy znalezionych będą miały ściśle określone uprawnienia. Sejm przyjął Ustawę o rzeczach znalezionych.

Przeczytaj także: Znalezione rzeczy do starosty

Ustawa przyjęta przez Sejm określa minimalną wartość rzeczy znalezionej, tak by regulacje ją wprowadzone obejmowały taką rzecz, na sto złotych.

Zgodnie z przyjętą ustawą, znalazca rzeczy należącej do osoby mu znanej powinien niezwłocznie zawiadomić ją o znalezieniu rzeczy i wezwać do jej odbioru. W przypadku, gdy znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo, jeżeli nie zna miejsca pobytu tej osoby, będzie miał obowiązek zawiadomić starostę (albo utworzone przez niego np. biuro rzeczy znalezionych) w miejscu znalezienia rzeczy lub w miejscu zamieszkania znalazcy. Starosta będzie upoważniony do odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przechowywania tych rzeczy, oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru.

Jeżeli wartość znalezionej rzeczy będzie przekraczać 100 złotych, a właścicielowi nie będzie można dostarczyć wezwania do odbioru tej rzeczy, albo właściciel będzie nieznany, to starosta wezwie do odbioru poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie. Ogłoszenie takie będzie publikowane przez rok od dnia znalezienia rzeczy. Jeżeli szacunkowa wartość rzeczy znalezionej przekroczy kwotę 5 tysięcy złotych, to starosta będzie zamieszczał również ogłoszenie w dzienniku lokalnym lub ogólnopolskim, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rzeczy znalezione będzie można zwrócić osobie uprawnionej dopiero po opłaceniu przez nią kosztów przechowywania i utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania tej osoby.

Rzeczy nieodebrane przez osoby uprawnione będą sprzedawane w drodze licytacji.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: