eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Dostęp do informacji publicznej ważny dla przedsiębiorców

Dostęp do informacji publicznej ważny dla przedsiębiorców

2015-12-29 10:11

Dostęp do informacji publicznej ważny dla przedsiębiorców

Dostęp do informacji publicznej ważny dla przedsiębiorców © peshkov - Fotolia.com

Sieć Obywatelska Watchdog Polska prowadzi działania na rzecz jawności życia publicznego. Dostępność szerokiego zakresu informacji publicznej jest bardzo ważna dla wszystkich przedsiębiorców, w tym również tych z branż kreatywnych, innowacyjnych i wdrażających śmiałe projekty, ponieważ ich losy mogą być uzależnione od niejasnych decyzji urzędników.

Przeczytaj także: Informacja publiczna – kto i kiedy może wnioskować o jej udzielenie?

Bariery informacyjne


Z „Czarnej listy barier dla rozwoju przedsiębiorczości”, wydawanej przez Konfederację Lewiatan w 2014 r., wynika, że jedną z takich barier są dysfunkcje sfery informacyjnej w obszarze korzystania przez przedsiębiorców ze środków strukturalnych. W dokumencie zwraca się uwagę na złą jakość informacji udzielanej przedsiębiorcom nt. Regionalnych Programów Operacyjnych, czy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która spowodowana jest m.in. przez nieprzejrzystą strukturę stron WWW, brak aktualizacji informacji na stronach, tudzież niepełne informacje.

Aby przeciwdziałać temu stanowi rzeczy, Konfederacja proponuje przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń pracowników instytucji organizujących konkursy, czy regularne szkolenia urzędników udzielających informacji. Proponuje się także korzystanie z usług informacyjnych świadczonych przez wyspecjalizowanych pracowników, czy uruchamianie specjalnych serwisów informacyjnych.

W innym punkcie raportu zwraca się uwagę na rozproszoną informację o dostępnych instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców. W tym względzie wskazuje się na tworzenie odrębnych struktur informacyjnych przez każdą z instytucji organizujących konkurs, co sprawia, że brak jest jednego miejsca, w którym można znaleźć ważne dla przedsiębiorców informacje.

fot. peshkov - Fotolia.com

Dostęp do informacji publicznej ważny dla przedsiębiorców

Za sprawą powszechnej dostępności rejestru umów przedsiębiorca może zobaczyć, jakie usługi zamawia dany urząd i czy wchodzą one w zakres działalności jego przedsiębiorstwa.


Raport mówi też o braku centralnej informacji o stawkach i zwolnieniach obowiązujących w gminach, co utrudnia rozliczanie podatku przez podatników posiadających nieruchomości i budowle w więcej niż jednej gminie.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska dąży do tego, aby na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dostępny był jak najszerszy zakres informacji gromadzonej przez administrację (np. dane statystyczne) i aby był prezentowany w przystępny sposób. We współczesnych czasach standardem powinna być łatwa dostępność informacji w internecie. Do takiego wniosku skłaniają też przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, choć to akt prawny przyjęty 14 lat temu.

Oczywiście należy zadbać o odpowiedni układ informacji oraz przeszukiwalność, a także publikację w otwartych formatach.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska wielokrotnie wskazywała administracji, iż informacje, które są ważne dla różnych osób i podmiotów – w tym dla przedsiębiorców – powinny być regularnie i systematycznie zamieszczane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Rejestry umów


Osoby związane z Siecią Obywatelską regularnie zachęcają administrację do publikowania rejestrów umów, które zawiera dany publiczny podmiot (np. miasto) wraz z samymi umowami.

Rejestr umów zawiera krótki opis przedmiotu umowy, informacje o tym, kto jest kontrahentem gminy, jaki jest numer (znak) umowy i na jaką kwotę ona opiewa. Dobrymi przykładami w tej mierze jest Gmina Miasto Szczecin (Rejestr umów zawartych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50899.asp) oraz Województwo Zachodniopomorskie (Centralny Rejestr Umów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, http://bip.rbip.wzp.pl/cru), które w swoich Biuletynach Informacji Publicznej zamieszczają informacje o zawieranych umowach.

Niejednokrotnie, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców, istotniejsza jest treść całej umowy. Znajomość warunków jej zawarcia może być istotna przy konstruowaniu własnej oferty dostosowanej do realiów rynku.

Dostępność umów oraz ich rejestrów jest ważna również z tego względu, że skoro przedsiębiorcy mogą kontraktować z podmiotami publicznymi (i w ten sposób prowadzić działalność gospodarczą) oraz zostać beneficjentami publicznych wydatków, to powinni konkurować o to na równych zasadach. Poza tym jawność rejestrów umów pozwala na badanie przez zainteresowanych zaistnienia konfliktu interesów podczas zawierania umów przez podmioty publiczne, zwłaszcza w zakresie wyboru zleceniodawców.

Obywatele coraz częściej walczą już nie tyle o ujawnienie rejestrów umów czy samych umów, co o ich łatwą dostępność w internecie oraz systematyczne aktualizowanie. To pozwoliłoby na bieżącą analizę zawartych tam treści. W odniesieniu do tego postulujemy także, aby władze zadbały o formę publikowania tych informacji – aby były to formy przeszukiwalne, które można w prosty sposób poddawać analizie, sortować, itd.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: