eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Działalność gospodarcza: czy rzeczywiście będzie łatwiej?

Działalność gospodarcza: czy rzeczywiście będzie łatwiej?

2014-12-18 15:29

Działalność gospodarcza: czy rzeczywiście będzie łatwiej?

Czy prowadzenie działalności będzie łatwiejsze? © Coloures-pic - Fotolia.com

Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców, a także przedstawicielami innych sektorów. Jest już kolejną, czwartą inicjatywą działań legislacyjnych o charakterze deregulacyjnym, mającą na celu ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Projekt stanowi kontynuację przyjętej koncepcji działań legislacyjnych, mających na celu doskonalenie obowiązujących regulacji gospodarczych „krok po kroku” - na podstawie konkretnych problemów zidentyfikowanych w praktyce wykonywania działalności gospodarczej.

Przeczytaj także: Ile kosztuje własna firma?

W latach wcześniejszych, tj. w latach 2011–2013 wprowadzono w życie trzy inne ustawy również o charakterze deregulacyjnym, na podstawie których dokonano w sumie 284 zmian w 109 ustawach. Większa część zmian wprowadzonych przez nową ustawę wejdzie w życie z początkiem 2015 r. z wyjątkiem zmian wprowadzonych w kodeksie pracy, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zawiera regulacje, które mają służyć poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, przede wszystkim w zakresie małych i średnich firm. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy jej celem jest przede wszystkim „(…) poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej. Służyć temu będzie uproszczenie regulacji, reedukacja niektórych obowiązków informacyjnych, doprecyzowanie zagadnień budzących wątpliwości, wsparcie inwestycji oraz podniesienie efektywności pracy.” W ustawie przewidziano wprowadzenie zmian deregulacyjnych aż w trzydziestu innych ustawach. Zmiany te mają charakter powszechny i zgodnie z założeniami projektu powinny przyczynić się do 0,9 mld zł oszczędności wynikających z redukcji obowiązków informacyjnych i to już w pierwszym roku obowiązywania ustawy.

Na podstawie analizowanego aktu prawnego wprowadzono zmiany do szeregu ustaw, m.in. do kodeksu pracy, ustawy o izbach gospodarczych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o Służbie Celnej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej i wielu innych.

Wprowadzone zmiany dotyczą szerokiego spektrum przedmiotowego, przykładowo procedur kontrolnych w polskich portach morskich, prawa celnego, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa ochrony środowiska, administrowania danymi osobowymi oraz przepisów regulujących podpis elektroniczny.

fot. Coloures-pic - Fotolia.com

Czy prowadzenie działalności będzie łatwiejsze?

Zaproponowane przez Rząd rozwiązania w zakresie uproszczenia procedur administracyjnych, redukcji obowiązków informacyjnych, ułatwienia dostępu do finansowania zewnętrznego inwestycji oraz ograniczenia kosztów działalności gospodarczej powinny przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw.


Zmiany koncentrują się co do zasady na trzech obszarach tematycznych: poprawieniu płynności finansowej przedsiębiorców oraz wsparciu inwestycji, ograniczeniu obowiązków informacyjnych a także społecznej odpowiedzialności szeroko pojętego biznesu oraz sprawnej administracji. Niektóre z wprowadzonych zmian choć pozornie wydają się nieduże z całą pewnością przyczynią się do zlikwidowania nadal istniejących barier prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Uproszczenie regulacji i procedur odciąży przedsiębiorstwa i ich pracowników od wykonywania zbędnych formalności administracyjnych, a to w konsekwencji umożliwi zwiększenie efektywności gospodarowania posiadanymi zasobami i koncentrację na podstawowej działalności przedsiębiorcy. Dla gospodarki wprowadzone zmiany przyczynią się do wzmocnienia konkurencyjności i jej efektywności, co powinno wpłynąć pozytywnie na wzrost PKB.

Weryfikacja wprowadzonych zmian prowadzi do wniosku, iż powinny one zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, a w szczególności polskich portów morskich i terminali przeładunkowych (Szczecin-Świnoujście, Gdynia, Gdańsk) wobec ośrodków zagranicznych (Holandia, Niemcy, Rosja). W tym zakresie na uwagę zasługuje propozycja tzw. pakietu portowego polegającego na skróceniu czasu kontroli granicznych do 24 godzin (ewentualnie do 48 godzin w przypadkach szczególnych), co z kolei przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę i koordynowanie ich przez administrację celną. Ponadto, w ustawie wprowadzono postanowienia dotyczące wydłużenia terminu na rozliczenie VAT w imporcie, co spowoduje „odejście” od terminu płatności podatku VAT od towarów importowanych w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych na rzecz rozliczenia wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT. W ustawie takie rozwiązanie przewidziano dla przedsiębiorcy posiadającego status upoważnionego przedsiębiorcy AEO .

Czwarta ustawa delegulacyjna wprowadzi zmiany (wejście w życie od 1 kwietnia 2015 r.) w zakresie kierowania pracowników na obowiązkowe, wstępne badania lekarskie. W myśl nowych przepisów zwolnienie z obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich u osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy będzie możliwe, jeżeli osoby te przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę), stwierdzające brak przeciwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badanie lekarskie. To na pracodawcy ciążyć będzie obowiązek oceny, czy warunki wskazane w orzeczeniu lekarskim nowego pracownika odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. Wyłączeniu z tej reguły będą podlegały osoby przyjmowane do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Zmiana ta z pewnością wpłynie na uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem nowych pracowników, a także na redukcję kosztów prowadzenia działalności.

 

1 2 3

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: