eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII 2014

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII 2014

2014-08-05 00:22

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII 2014

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII 2014 © Dirk Czarnota - Fotolia.com

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących ksiąg wieczystych, Krajowego Rejestru Karnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz informowania o cenach towarów i usług, które weszły w życie w lipcu 2014 r., jak również wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przeczytaj także: Księgi wieczyste z łatwiejszym dostępem

KSIĘGI WIECZYSTE

1 lipca 2014 r. weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 941, ze zm.), na podstawie których:
 • wprowadzono możliwość samodzielnego uzyskiwania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wydruków odpisów ksiąg wieczystych mających moc dokumentów urzędowych;
 • przewidziano możliwość wielokrotnego, nieograniczonego wyszukiwania ksiąg wieczystych, przez uprawnione podmioty (komorników, notariuszy, organy ścigania itp.), także przy wykorzystaniu innych kryteriów wyszukiwania, niż tylko numer księgi wieczystej, takich jak np. nazwisko właściciela, adres itp.

fot. Dirk Czarnota - Fotolia.com

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII 2014

Najważniejsze zmiany w polskich przepisach prawnych które wprowadzono w lipcu 2014 roku dotyczą ksiąg wieczystych, Krajowego Rejestru Karnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz informowania o cenach towarów i usług.


KRAJOWY REJESTR KARNY
1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 841), na podstawie którego:
 • uregulowano tryb składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez elektroniczną platformę usług Ministerstwa Sprawiedliwości wniosków i zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz informacji z rejestru karnego państwa obcego, a także innych pism w postępowaniu toczącym się na podstawie zapytania lub wniosku, jak również otrzymywania w ten sposób danych z rejestru.

1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 861), na podstawie którego:
 • określono wysokość i sposób wnoszenia opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, a także zwrotu tych opłat, w przypadkach w których należy takiego zwrotu dokonać;
 • przyjęto, że opłata za wydanie informacji o osobie albo o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego wynosi 30 złotych, podczas gdy na podstawie dotychczasowych przepisów, opłata ta wynosiła 50 złotych.

PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

12 lipca 2014 r. weszła w życie przeważająca część przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897), na podstawie której m.in.:
 • wprowadzono nowe zasady pobierania opłat za czynności związane z udostępnianiem zbiorów danych lub innych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także określono ich wysokość;
 • ustalono, że nieodpłatnie i bez żadnych ograniczeń będą udostępniane wszystkim zainteresowanym materiały z następujących zbiorów danych: państwowego rejestru granic
  i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, państwowego rejestru nazw geograficznych, zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych oraz dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.;
 • przewidziano nieodpłatny dostęp do zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci elektronicznej dla określonych podmiotów wykorzystujących je do celów edukacyjnych, badawczych, rozwojowych lub ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego;
 • przyjęto, że w ewidencji miejscowości, ulic i adresów mogą być umieszczane także dane adresowe dotyczące obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej;
 • zmieniono i uporządkowano przepisy regulujące odpowiedzialność dyscyplinarną osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, wprowadzając m.in. instytucję przedawnienia karalności oraz zatarcia skazania, a także dwuinstancyjny tryb postępowania dyscyplinarnego.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: