eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2016 › poz. 1162

Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1162

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

 • Organ wydający MIN. CYFRYZACJI
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2016-08-02
 • Data wydania 2016-07-26
 • Data wejścia w życie 2017-01-01
 • Data obowiązywania 2017-01-01
 • Uwagi dane, o których mowa w par. 2, udostępnia się od dnia 1 kwietnia 2017 r., a dane, o których mowa w par. 5, udostępnia się od dnia 1 września 2017 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2016 - wszystkie pozycje z dnia 2016-08-02

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1166

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1165

  Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1164

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1163

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007–2013
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1162

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1161

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1160

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: