eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2016 › poz. 1165

Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1165

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS ENERGII RADA MINISTRÓW
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2016-08-02
 • Data wydania 2016-07-22
 • Data wejścia w życie 2016-09-02
 • Data obowiązywania 2016-09-02
 • Uwagi 1) art. 1 pkt 1 lit. b w zakresie art. 3 pkt 10f, pkt 10 lit. c, d i f–i, pkt 11 lit. d w zakresie art. 35 ust. 1c pkt 6, pkt 12 lit. b i c, pkt 18 lit. a, b, d i e w zakresie art. 41 ust. 4a oraz art. 14 wchodzą w życie z dniem 3 sierpnia 2016 r.; 2) art. 8 pkt 3 i 4 oraz 6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; 3) art. 10 pkt 12 lit. d w zakresie art. 24 ust. 5c i pkt 33 lit. a tiret szóste i lit. f wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2017 r.; 4) art. 10 pkt 10 lit. d i e w zakresie art. 21b ust. 13 i 14, pkt 11 lit. a i b w zakresie art. 22 ust. 1 i 1b oraz pkt 26 w zakresie art. 38 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2016 - wszystkie pozycje z dnia 2016-08-02

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1166

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1165

  Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1164

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1163

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007–2013
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1162

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1161

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1160

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: