eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Aktualne badania lekarskie obowiązkowe

Aktualne badania lekarskie obowiązkowe

2012-07-24 00:13

Aktualne badania lekarskie obowiązkowe

Badanie okulistyczne © lightpoet - Fotolia.com

Kodeks pracy nie określa, co zrobić z pracownikiem, którego nie można dopuścić do pracy ze względu na brak aktualnego orzeczenia lekarza o braku przeciwwskazań do jej wykonywania. Odmowa poddania się badaniom albo zawinione niedotrzymanie terminu ich wykonania może być potraktowane jako niewykonanie polecenia pracodawcy i uzasadniać nawet rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Przeczytaj także: Jakie badania lekarskie pracowników?

fot. lightpoet - Fotolia.com

Badanie okulistyczne

Odmowa poddania się badaniom albo zawinione niedotrzymanie terminu ich wykonania może być potraktowane jako niewykonanie polecenia pracodawcy i uzasadniać nawet rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pytanie: Pracownik otrzymał skierowanie na badanie lekarskie, ale ze swej winy nie wykonał ich w terminie. W dziale kadr uznano, że nie można go dopuścić do pracy i kazano złożyć wniosek o urlop do dnia złożenia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

Odpowiedź: Tak, jest to pewne wyjście z sytuacji. Pod warunkiem jednak, że to pracownik ze swej winy nie wykonał tych badań w terminie. Jeśli pracodawca dopuści pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarza o braku przeciwwskazań do jej wykonywania, może zostać ukarany grzywną od 1.000 zł do 30.000 zł.

Kodeks pracy nie określa, co zrobić z pracownikiem, którego nie można dopuścić do pracy ze względu na brak aktualnego orzeczenia lekarza o braku przeciwwskazań do jej wykonywania. Odmowa poddania się badaniom albo zawinione niedotrzymanie terminu ich wykonania może być potraktowane jako niewykonanie polecenia pracodawcy i uzasadniać nawet rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie powinno zawierać:
  1. określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
  2. w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
  3. w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
  4. informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
Podstawa prawna:
  • Art. 52 § 1, art. 229 oraz art. 283 § 1 Kodeksu pracy.
  • § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.


Płace w firmie pomogą ci uniknąć pomyłek w rozliczeniach płacowych dzięki poradom ekspertów, które odpowiadają prawie na wszystkie pytania związane z rozliczaniem wynagrodzeń i nowymi przepisami.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: