eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Krajowa podróż służbowa

Krajowa podróż służbowa

2012-03-02 13:05

Krajowa podróż służbowa

© fot. mat. prasowe

Podróż służbowa, zwana również delegacją, to podróż, w ramach której pracownik, na polecenie pracodawcy, wykonuje zadanie służbowe w innej miejscowości niż ta, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub w której pracownik pracuje na co dzień.

Przeczytaj także: Stała delegacja - bez prawa do diet

W tej sytuacji pracownikowi przysługuje zwrot kosztów związanych z podróżą.

Pracownik ma prawo do:
  • diety służbowej,
  • zwrotu kosztów przejazdu,
  • ryczałtu za dojazdy,
  • zwrotu kosztów zakwaterowania lub ryczałtu za nocleg.
Standardy wyznacza sfera budżetowa

Warunki i wysokość należności, jakie pracownik otrzymuje w związku z podróżą służbową, są określone przepisami prawa. Przepisy te dotyczą pracowników sfery budżetowej.

Pracodawcy prywatni mogą określić inne warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej. Warunki te określa się w zbiorowym układzie pracy, regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę. Nie mogą one jednak być mniej korzystne od tych obowiązujących w sferze budżetowej.

W sytuacji, gdy w układzie zbiorowym, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę nie zawarto ustaleń odnośnie wysokości należności z tytułu podróży służbowej, obowiązują warunki ustalone dla sfery budżetowej.

Postanowienia dotyczące warunków wypłacania i wysokości należności z tytułu podróży służbowej w kraju zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Natomiast warunki wypłacania należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Delegacja krajowa


Generalnie poza miejscowością, w której pracownik pracuje

Podróż służbowa ma miejsce wtedy, gdy pracownik opuści miejscowość, w której stale pracuje lub w której znajduje się siedziba jego pracodawcy. Miejsce to musi być określone w umowie pracy jakomiejsce wykonywania pracy – m.in. do celów rozliczania podróży służbowych.

W przypadku, gdy miejscem pracy pracownika nie jest konkretny adres, ale jakiś większy teren, np. teren województwa itp., to wyjazd do innego miasta w ramach tego województwa nie będzie traktowany jako podróż służbowa. W tej sytuacji pracownik nie będzie miał prawa do diet służbowych i innych należności związanych z wyjazdem w delegację.

Nie jest też podróżą służbową np. wyjazd integracyjny organizowany przez pracodawcę – nawet jeśli ma on miejsce poza miejscowością, w której pracownik pracuje.

Kobiety w ciąży i rodzice małych dzieci

Pracodawcy nie wolno wysyłać w podróżą służbową kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci w wieku do 4 lat, chyba że wyrażą oni zgodę na taką podróż.

Czas podróży czasem jest płatny, a czasem nie

Za czas podróży, która przypada w godzinach, w których pracownik zgodnie ze swoim rozkładem czasu pracy powinien pracować, pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę.

Jeśli zaś podróż służbowa przypada poza godzinami pracy, pracownikowi nie przysługuje ani czas wolny w zamian za ten czas podróży, ani wynagrodzenie za pracę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik w tym czasie nie tylko podróżuje, ale również pracuje. Pracownik, który w ramach podróży służbowej w swoim czasie pracy podróżował, a potem jeszcze dodatkowo pracował poza obowiązującym go czasem pracy, ma prawo do wynagrodzenia za pracę oraz dodatku za nadgodziny.

 

1 2 ... 5

następna

oprac. : BL Info Polska BL Info Polska

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: