eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zmiana warunków zatrudnienia a umowa o pracę

Zmiana warunków zatrudnienia a umowa o pracę

2011-12-20 13:35

Zmiana dodatkowych warunków zatrudnienia zamieszczanych w informacji do umowy o pracę, o której mowa w art. 29 § 3 Kodeksu pracy, nie wymaga zmiany warunków pracy czy płacy w formie porozumienia czy wypowiedzenia zmieniającego.

Przeczytaj także: Przejęcie zakładu pracy a stare umowy o pracę

Pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:
  1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,
a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o: porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia do pracy i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności.

W tym przypadku pracodawca ma jedynie obowiązek poinformować pracownika o zaistniałych zmianach, wręczając mu zmienioną informację o dodatkowych warunkach zatrudnienia nie później niż przed upływem miesiąca od chwili jej zaistnienia.

Przykład:
Pracownik w chwili podejmowania zatrudnienia otrzymał od pracodawcy informację o dodatkowych warunkach zatrudnienia, z której wynikało, że przysługuje mu prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Po 7 miesiącach pracy pracownik nabył 10-letni staż urlopowy, a co za tym idzie - prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Pracodawca powinien w związku z tym poinformować pracownika o nabytym przez niego prawie do urlopu uzupełniającego w formie nowej informacji o warunkach zatrudnienia.

Ale uwaga!
Jeśli informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia została wpisana w treści umowy o pracę, a nie wręczona pracownikowi jako oddzielny dokument, to jakakolwiek zmiana tych warunków powinna skutkować zmianą postanowień umowy o pracę w formie aneksu.

Jednym z przypadków, gdy zmiana umowy o pracę nie będzie konieczna, jest również tymczasowe powierzenie pracownikowi innej pracy na okres do 3 miesięcy (art. 42 § 4 kp).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: