eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Przejęcie zakładu pracy a zmiana wysokości wynagrodzeń

Przejęcie zakładu pracy a zmiana wysokości wynagrodzeń

2012-02-20 10:12

Zgodnie z art. 231 kp w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. W czasie roku po przejęciu jedyna możliwość zmiany istniejących warunków pracy i płacy to zawarcie z pracownikami porozumień zmieniających.

Przeczytaj także: Zmiana warunków zatrudnienia a umowa o pracę

Pytanie: Na podstawie art. 231 kp zostali przejęci pracownicy z 3 zakładów pracy. Zarówno u poprzedniego, jak i u nowego pracodawcy warunki zatrudnienia i wynagrodzenia określa ten sam układ zbiorowy pracy. Proszę o odpowiedź, czy przez okres 1 roku od dnia przejęcia części lub całości zakładu pracy nowy pracodawca nie będzie mógł zmienić warunków wynagrodzenia. Nadmieniam, że po przejęciu pracowników występują duże różnice w wynagrodzeniu poszczególnych pracowników, którzy u nowego pracodawcy są zatrudnieni na równorzędnych stanowiskach z takim samym zakresem obowiązków. Uprzejmie proszę o podpowiedź, jak te różnice zlikwidować. Czy zmiany warunków wynagrodzenia (obniżenia lub podwyższenia) można dokonać na podstawie porozumienia zmieniającego do umowy o pracę?

Odpowiedź: W czasie roku po przejęciu jedyna możliwość zmiany istniejących warunków pracy i płacy to zawarcie z pracownikami porozumień zmieniających.

Zgodnie z art. 231 kp w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

W okresie 1 roku od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę do pracowników stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci przed przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Postanowienia tego układu stosuje się w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę.

Pracodawca może stosować do tych pracowników korzystniejsze warunki niż wynikające z dotychczasowego układu. Po upływie okresu stosowania dotychczasowego układu wynikające z tego układu warunki umów o pracę lub innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy stosuje się do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 29 września 2005 r. (sygn. akt I PK 531/03, OSNP 2006/15-16/234) roczny termin, o którym mowa w art. 2418 kp, ma charakter ciągły, a więc stosuje się do niego odpowiednio art. 112 kc, co oznacza, że 1 rok liczy się od dnia przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę do dnia, który odpowiada mu datą.

W czasie roku po przejęciu pracodawca może zmienić istniejące warunki pracy i płacy poprzez zawarcie z pracownikami porozumień zmieniających.

Po upływie roku pracodawca ma prawo albo dokonać wypowiedzeń zmieniających albo dokonać porozumień zmieniających. Takie stanowisko zajął także Sąd Najwyższy w wyroku z 7 grudnia 2005 r. (sygn. akt III PK 28/04):
  1. Skoro pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy wynikające z układu zbiorowego pracy (z zachowaniem reguł określonych w art. 2418 kp), to tym bardziej możliwe (dopuszczalne) jest zawarcie przez strony stosunku pracy porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy.
  2. Obowiązek ograniczonego stosowania przez pracodawcę przejmującego pracowników dotychczasowego układu wyraża nie tylko ideę ochrony pracownika, ale ma na względzie również ochronę nowego pracodawcy, niebędącego stroną ani uczestnikiem dotychczasowego układu.
Podstawa prawna:
  • Art. 231 oraz art. 2418 Kodeksu pracy.


Płace w firmie pomogą ci uniknąć pomyłek w rozliczeniach płacowych dzięki poradom ekspertów, które odpowiadają prawie na wszystkie pytania związane z rozliczaniem wynagrodzeń i nowymi przepisami.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: