eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Umowa z emerytem a badania wstępne i szkolenie bhp

Umowa z emerytem a badania wstępne i szkolenie bhp

2011-10-05 08:30

Zarówno badania lekarskie, jak i szkolenia bhp mogą być przeprowadzane już po nawiązaniu stosunku pracy, a zatem nie wpływają one na datę nawiązania stosunku pracy. Jeśli pracownik będzie ponownie zatrudniony bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę i na takie samo stanowisko pracy (lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy), w ogóle nie ma obowiązku przeprowadzania badań wstępnych ani szkolenia bhp.

Przeczytaj także: Badania wstępne przed rozpoczęciem pracy

Pytanie: Jeżeli z emerytem zostanie rozwiązana umowa o pracę 30 września 2011 r. i zostanie ponownie zatrudniony od października 2011 r., to z jaką datą mamy go przyjąć ponownie, skoro emeryt musi zrobić badania lekarskie i przejść szkolenie bhp? Jeżeli pracownik przechodzi na emeryturę, to czy obowiązkowo ma przejść badania lekarskie sprawdzające stan jego zdrowia?

Odpowiedź: Zarówno badania lekarskie, jak i szkolenia bhp mogą być przeprowadzane już po nawiązaniu stosunku pracy, a zatem nie wpływają one na datę nawiązania stosunku pracy. Kolejna umowa o pracę może być zatem nawiązana już od 1 października 2011 r.

Jeśli pracownik będzie ponownie zatrudniony bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę, tj. już od 1 października 2011 r., i na takie samo stanowisko pracy (lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy), w ogóle nie ma obowiązku przeprowadzania badań wstępnych ani szkolenia bhp.

Żaden przepis nie nakłada na pracownika odbycia dodatkowych badań lekarskich związanych z faktem przejścia na emeryturę.

1. Szkolenia bhp nie zawsze obowiązkowe

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest jednak wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

A zatem to, czy pracownik ponownie zatrudniony musi odbywać szkolenie bhp, zależy od tego:
  • czy zatrudniony zostaje na tym samym stanowisku pracy i
  • czy między kolejnymi umowami o pracę wystąpiła przerwa w zatrudnieniu.
Jeśli umowa, o której mowa w pytaniu zostanie rozwiązana 30 września 2011 r., a pracownik zostanie zatrudniony 1 października 2011 r., w takim przypadku nie ma obowiązku przeprowadzania szkolenia bhp pracownika. Umowy zostały bowiem zawarte bezpośrednio po sobie.

Ważne! Konieczność odbycia szkoleń bhp nie wpływa na datą nawiązania stosunku pracy

Warto ogólnie zaznaczyć, iż szkolenie bhp przeprowadza się po nawiązaniu stosunku pracy, a zatem nie wpływa to na datę nawiązania stosunku pracy.

2. Bez badań wstępnych - w ciągu 30 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia

Co do zasady, badaniom wstępnym podlegają każdorazowo osoby przyjmowane do pracy. Jednakże wyjątkowo badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

A zatem to, czy w sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca będzie zobowiązany do skierowania pracownika na badania wstępne, zależy od rodzaju:
  • zajmowanego uprzednio i
  • zajmowanego na podstawie nowej umowy o pracę
stanowiska pracy. Jeśli zatem stanowisko pracy lub warunki pracy pozostają niezmienne, nie ma potrzeby, aby zatrudniając pracownika w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę przeprowadzać wstępne badania lekarskie.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: