eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Praca w ruchu ciągłym a czas pracy

Praca w ruchu ciągłym a czas pracy

2011-09-12 11:26

W systemie pracy w ruchu ciągłym, jedynie święto przypadające w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy.

Przeczytaj także: Ewidencja czasu pracy=rzeczywisty czas pracy

Pytanie: Nasi pracownicy pracują w ruchu ciągłym. Wiadomo, że przy takiej organizacji czasu pracy inaczej liczymy wymiar czasu pracy. Niemniej jednak zgodnie z przepisem każde święto wypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy. Czy w związku z tym, święto wypadające w dzień wolny z tytułu zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy obniża czy nie wymiar czasu pracy w przypadku tych pracowników, skoro odwołanie w przepisie o ruchu ciągłym dotyczy tylko art. 130 § 2 a nie 21.

Odpowiedź: W systemie pracy w ruchu ciągłym, jedynie święto przypadające w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy.

Jeśli zatrudnieni w firmie pracownicy wykonują prace, które ze względu na technologię produkcji lub na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności, nie mogą być wstrzymane (wykonywane muszą być 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu), do takich pracowników może być stosowany tzw. system pracy w ruchu ciągłym, w którym dopuszcza się przedłużenie średniotygodniowego czasu pracy do 43 godzin, w ten sposób, że jednego dnia w niektórych tygodniach okresu rozliczeniowego dobowy wymiar czasu pracy ulega przedłużeniu do 12 godzin.

Wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych w systemie pracy w ruchu ciągłym oblicza się:
  • mnożąc 8 godzin przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie rozliczeniowym, z wyłączeniem niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby liczbę godzin odpowiadającą przedłużonemu u danego pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy.
Ponadto wymiar czasu pracy tychże pracowników obniża się o 8 godzin z tytułu każdego święta przypadającego w innym dniu niż niedziela.

Nowe przepisy dotyczące czasu pracy nie mają zastosowania

W przypadku pracowników zatrudnionych w systemie pracy w ruchu ciągłym nie ma zastosowania nowy przepis, z którego wynika, że wymiar czasu pracy nie jest obniżany również z tytułu święta, które przypada na dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, wynikający z obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy. Dzieje się tak gdyż przepis, z którego wynika sposób ustalania wymiaru czasu pracy tej grupy pracowników, nie odwołuje się do nowej regulacji (art. 130 § 21 Kodeksu pracy), odwołuje się jedynie do zapisu, z którego wynika, iż święto przypadające w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy.

Podstawa prawna:
  • art. 130 § 2-21, art. 138 § 1-3 i § 5, art. 150 §1 kp.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.
Przeczytaj także: Ile godzin pracy w 2022 roku? Ile godzin pracy w 2022 roku?

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: